| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Opjordet u/Island

 

Manntall for Opjordet

 

 

Bosatt her fra 1841 til 1871 (Marie bodde nok videre på plassen)

 

Peder Nilsen f. 1801 fra Island giftet seg i 1832 med Marie Nilsdatter f. 1805 fra Skilbred. De døpte barn bosatt på Island og Peder fikk festebrev på plassen Opjordet u/Island av Treschow i 1841. De nevnes som husmann der i 1846 og 1865. Peder døde der på Opjordet i 1871. Marie døde på Island i 1890.

 

Barn:

Nils Pedersen f. 1833 d. 1919

Ole Pedersen f. 1836 d. 1837

Anne Helvig Pedersdatter f. 1838 d. 1915

Ole Pedersen f. 1842

Ingeborg Pedersdatter f. 1846 d. 1935

Peder Pedersen f. 1849 d. 1931

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til rundt 1895

 

Nils Pedersen f. 1803 var sønn av overnevnte Peder Nilsen Opjordet. Nils giftet seg i 1873 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1844 fra Sølland. Han overtok som husmann på Opjordet u/Island etter sin far som døde i 1871. Hans mor døde i 1890. De kom til Moen u/Island før 1900. I 1900 og 1910 bodde familien på Moen. Anne Helvig døde på Nilsrød i Siljan i 1918 og Nils døde der i 1919.

 

Barn:

Peder Nilsen f. 1875

Jacob Nilsen f. 1877 d. 1913

Ole Nilsen f. 1879 d. 1910

Anne Marie Nilsdatter f. 1882

 

Familieark

 

 

Etter dette nevnes ikke plassen mer.