| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Engelstad/Skogen Gnr.21 Bnr.4

 

 

Da Treschow kjøpte Engelstad/søndre Bnr.3 i 1891 skilte han ut skogen som Engelstad/skogen Bnr.4:

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 30.06.1891, hvorved utskilt Engelstad/skogen Bnr.4. Tinglyst 11.09.1891

 

Matrikkelen 1905

Engelstad Gnr.21

Bnr.4 - Engelstad (skog) - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

Bnr.4 - Skog-2 mark 87 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Engelstad