| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Nordre/Gonsholtelven – Gnr.26 Bnr.5

 

 

Treschow skilte i 1920 ut Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5 fra Gonsholt Nordre/skog Bnr.1 og solgte den i 1922 til Vestfold kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt den 25.09.1920 på Gonsholt Nordre Bnr.1, hvorved ble utskilt til Vestfold kraftselskap Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5. Tinglyst 25.09.1920

Skjøpte på Gonsholt Nordre/Gonsholtelven Bnr.5 m.m. til Vestfold kraftselskap osv. Tinglyst 18.10.1922

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Nordre Gnr.26

Bnr.5 – Gonsholtelven - 0 mark 10 øre - Vestfold kraftselskap 

 

 

Manntall for Gonsholt Nordre