| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Rød u/Høiseth Gnr.15 Bnr.4 – løpenummer 513d

 

Se Rød u/Høiseth før 1814

 

 

Høiseth løpenummer 513d, senere Bnr.4, er nok ikke mer bebodd.

 

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Engvold Nilsen Høiseth og Solve Hansen solgte i 1822, 2 skinn i det som ble Høiseth løpenummer 513d til Løvenskiold. Engvold solgte i 1832, 2 ½ skinn i det som ble Høiseth løpenummer 513d, også den til Løvenskiold.

 

Gnr.15 Bnr.4 (513d) halvdelen av Plassen Rød og et skogstykke:

Skjøte fra Engvold Nielsen og Solve Hansen til Løvenskiold paa pladsen Rød og et skovstykke, 2 skinn, alt beliggende under Høiseth for kr. 400 (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 513d) tingl.19.01.1822

Skjøte fra Engvold Nilsen til Løvenskiold paa 2 ½ skinn i løbenummer 513d for 324 rdl. Tinglyst 26.06.1832

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 513d – Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et skougstykke – skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

Gunder Aslaksen fikk i 1846 festeseddel på Rød u/Høiseth. Dette var nok da både løpenummer 513d og 514b:

Festeseddel fra Løvenskiold til Gunder Aslaksen paa pladsen Rød under Høiseth (Matrikkelnummer 147) datert 14.04.1844 - tingl. 09.01.1846

 

Høiseth løpenummer 513d og 514b, begge plassene Rød, ble drevet sammen av Ole Johnsen, men ingen bodde der. Det må ha vært Ole Johnsen Skilbred som brukte disse plassene. Det er ingen andre i 1865 som passer.

1865 – Høiseth løpenummer 513d og 514b

Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

øvre Rød (plads) 513d, 514b 0

1/2 Part af Pladsen Rød og et Skovstykke 513d forenet med 1/2 af Pladsen Rød og et

Skovstykke 514b. Drives underet med LøbeNo 506. Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbrg og Leilænding Ole Johnsen Utsæd: ha1/2, kreaturhald:

 

 

Løvenskiold solgte i 1886, blant annet, Høiseth/Rød Bnr.4 til Treschow:

Skjøte fra Kammerherre H. Løvenskiold til F. W. Treschow på denne (Bnr.4) og flere eiendommer for kr. 400 000. Tinglyst 01.12.1886

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.4 - Høgset - eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.4 – Høgset - 2 mark 23 øre - F. M. Treschow