| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Rød nordre - Gnr.1 Bnr.18

 

 

(Senere adresse: Rustadveien 131)

 

 

 

Sølland/Rød Nordre Bnr.18 ble utskilt fra Søllenad/Rød Bnr.13 i 1911. Bnr.13 var i 1911 eid av Treschow:

Skyldelingsforretning avholdt 9. juni 1911 på Sølland Bnr.13 hvorved Treschow utskilte Sølland Bnr.18. Tingl. 12.07.1911

 

I 1912 ble det tinglyst et makeskifteskjøte mellom Treschow og Isak Ingebretsen Rød for 6000 kr. Dette gjaldt da Rød Nordre Bnr.18:

Makeskifteskjøte fra Treschow til Isak Engebretsen Rød for kr. 6000. Tingl. 13.03.1912

 

I 1915 ble Sølland/Lund Bnr.19 fraskilt fra Bnr.18 til Jacob Larsen:

Skyldelingsforretning avholdt 2. oktober 1915 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Isak Engebretsen Rød til Jacob Larsen utskilte Sølland/Lund Bnr.19. Tingl. 13.10.1915

 

I 1921 ble Sølland/Elverhøi Bnr.23 fraskilt fra Bnr.18 til Ole Martinsen.

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1921 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Isak Engebretsen Rød til Ole Martinsen utskilte Elverhøi Bnr.23. Tingl. 30.07.1921

 

Isak Engebretsen Rød (Enkemann fra 1924) solgte Sølland/Rød Nordre Bnr.18 til Ole J. Holtsdalen og hustru Maggi Otalie for 12000 kr, hvorav løsøre 4000 kr, i 1933, mot føderåd for Isak Rød:

Skjøte på Sølland/Rød Nordre Bnr.18 fra Isak E Rød (enkemann fra 1924) til Ole J Holtsdalen og hustru Maggi Otilie for kr. 12000, hvorav løsøre kr. 4000. Tingl. 27.01.1933

 

1 1937 ble Haug Bnr.29 fraskilt fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18:

Skyldelingsforretning avholdt 3. april 1937 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Ole J Holtsdalen utskilte Sølland/Haug Bnr.29.

 

 

Matrikkelutkast 1950:

Sølland Gnr.1

Bnr.18 - Rød nordre - Ole J. Holtsdalen og h. Maggi Otilie