| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Høiseth (Skogseiendom) Gnr.15 Bnr.16– løpenummer 518b

 

Skogseiendommen løpenummer 518b, senere Bnr.16, ble utskilt fra Høiseth Bnr.6 i 1888.

 

 

Manntall Høiseth

 

Nils Jacobsen skilte i 1832 ut 518b (skogen) og solgte den til Løvenskiold

Skjøte fra Nils Jacobsen til Løvenskiold paa skoven under hans 9 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518b) tingl. 26.06.1832

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 514b (senere Bnr.6) og tinglyst 26.06.1832 på den utskilte overnevnte skogen til Løvenskiold på 3 ½ skinn.

 

 

Nils Hansen Holte skilte og solgte i 1832 ut en skogseiendom (3 skinn) til Løvenskiold (Usikker på løpenummeret).

Skjøte på Nils Hansen Holte til Løvenskiold paa skoven under hans 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163. tingl. 26.06.1832

Skyldelingsforetning avholdt og tinglyst 26.06.1832 på den utskilte overnevnt skogen til Løvenskiold på 3 skinn.

 

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 518b – Et skougstykke – skyld 3 ½ skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

 

Løvenskiold eide også undernevnte løpenummer i 1838:

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 513d – Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et skougstykke – skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

Løpenummer 514b – Halvdelen av pladsen Rød (Rud) og et Skougstykke – skyld 3 1/2 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

Løpenummer 518b – Et skougstykke – skyld 3 ½ skinn - oppsitter Fossum Jernværk

Løpenummer 520 – Et skougstykke – skyld 1 skinn - oppsitter Fossum Jernværk

 

Kammerherrinde Løvenskiold solgte i 1886 sine eierdeler i Høiseth, deri også Bnr.16, til Treschow:

Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til kammerherre F W Treschow på Bnr.16 m. flere eiendommer for kr 400 000. Tingl. 01.12.1886

 

 

 

Bosatt/Bruker her i 1900

 

Skomaker Johan Kristian Andersen f. 1867 i Ramnes var gift med Elise Marie Borgersdatter f. 1869 fra Lardal. De flyttet rundt og i 1900 bodde de i Siljan på Høiseth Bnr.16. De døpte et barn bosatt på plassen Brumyr u/Island i 1902.

 

Barn:

Borgval Johansen f. 1895

Alf Johansen f. 1898

Ingeborg Johansdatter f. 1900

Peder Johansen f. 1902

 

Familieark

 

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.16 – Høgset (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

Treschow eide også undernevnte bruksnummer i 1905:

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.4 – Høgset – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.6 – Høgset – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.16 – Høgset (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.18 – Høgset (skog) – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.19 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.20 – Skogret og damstø. – eier/bruker F. M. Treschow

Bnr.23 – Kjønnaasen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

Leif Pedersen (Sneltvedt) f. 30.03.1913 fikk i 1941 festekontrakt av Treschow på ei tomt under Høiseth Bnr.16. Han solgte plassen med leietomten til Hans Bakke (Granly) i 1947:

Festekontrakt hvorved F W Treschow bortleier til Leif Pedersen Sneltvedt en tomt av Bnr.16 for 20 år, regnet fra 01.07.1941, mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Datert 11.11.1941

Skjøte fra Leif Pedersen f. 30.03.1913 til Hans Bakke (over 25 år) på Granly, på leiet tomt under Bnr.16 for kr 4000. Datert 11.02.1947

 

John Halmberg f. 23.10.1904 fikk i 1941 festekontrakt av Treschow på ei tomt under Høiseth Bnr.16. Han solgte plassen med leietomten til Anders Andelsgard f. 27.02.1913 i 1944:

Festekontrakt fra F W Treschow til John Halmberg på en tomt for 25 år, regnet fra 01.07.1940, mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Datert 27.08.1941

Skjøte fra John Halmberg f. 23.10.1904 til hytte på leietomt u/Bnr.16 til Andres Andelgard f. 27.02.1913 for kr 2000. Datert 05.08.1944

 

Isak Mayer Nilsen (Skien) f. 17.06.1919 fikk i 1942 festekontrakt av Treschow på ei tomt under Høiseth Bnr.16. Han solgte plassen med leietomten til Erik Borgersen (Rising) f. 15.11.1916 i 1948:

Festekontrakt fra Løvenskiold til Isak Mayer Nilsen Skien, på en parsell av Bnr.16 for 20 år fra 01.07.1942. Dette mot årlig leie kr 50, mot nærmere angitte vilkår. Med samtykke fra bortfester av overdragelse til ny fester Erik Borgersen Rising. Datert 03.08.1948

Skjøte fra Isak Mayer Nilsen f. 17.06.1919 til Erik Borgersen Rising f. 15.11.1916 på Hannabu på en leitomt under Bnr.16 for kr 4300. Datert 19.08.1948

 

 

Ingen av disse overnevnte har jeg funnet mer om i kildene i Siljan.

  

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15      

Bnr.16 - Høgset (skog) - 2 mark 39 øre - F. M. Treschow

 

Treschow eide også undernevnte bruksnummer i 1950:

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15                 

Bnr.4 – Høgset - 2 mark 23 øre - F. M. Treschow                     

Bnr.6 – Høgset - 2 mark 23 øre - F. M. Treschow                           

Bnr.16 - Høgset (skog) - 2 mark 39 øre - F. M. Treschow               

Bnr.18 - Høgset (skog) - 0 mark 65 øre - F. M. Treschow         

Bnr.19 – Skogen - 3 mark 96 øre - F. M. Treschow                   

Bnr.20 - Skogret og damstø - 1 mark 78 øre - F. M. Treschow   

Bnr.23 – Kjønnåsen - 0 mark 88 øre - F. M. Treschow             

Bnr.24 – Heivannsåsene - 0 mark 69 øre - F. M. Treschow       

Bnr.25 - Gaupedal, Heivannet og Hagen - 1 mark 41 øre - F. M. Treschow