| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

Tormodsrød/Granli – Gnr.2 Bnr.1

 

I en skyldelingsforretning i 1876 ble Nils Jonsens del av Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 utskilt fra Bnr.1 og gitt Bnr.2. (datert 03.09.1836 thingl. 01.03.1837)

 

Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 fikk navnet Granli.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1925

 

Oskar Tormodsrød f. 1900 var sønn av Ole Johannesen Tormodsrød. Oskar giftet seg i 1925 i Gjerpen med Nina Johanne Johnsdatter f. 1901 fra Eriksrød i Gjerpen. Oskar overtok i 1929 Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 (Granli) etter sine foreldre for 10 200 kr. Oskar døde i 1995.

 

Barn:

Oddmar John Tormodsrød f. 1926

Gerd Karoline Tormodsrød f. 1929

Leif Johan Tormodsrød f. 1931

 

Familieark