| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Island/ Hogstad kraftanlegg – Gnr.4 Bnr.27

 

 

(Senere adresse: Oppdalsveien 703)

 

 

Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27 ble skilt ut fra Island Bnr. 1, 2 og 9 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island (fra bruksnummer 1, 2 og 9) den 02.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27.

 

Treschow solgte i 1922 Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27 til Vestfold Kraftselskap:

Skjøte på flere bruk, blant annet, Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27 fra Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. Tingl. 18.10.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Hogstad Kraftanlegg Bnr.27 - Vestfold Kraftselskap