| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Killemyr – Gnr.31 Bnr.13

 

Se Killemyr før 1814

 

Killemyr var en husmannsplass under Kiste Søndre.

Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 559h og 560h senere Bnr.13 ble i 1873 utskilt som eget bruk fra Kiste Søndre - løpenummer 559a og 560a:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, ½ delen av Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 559h.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, ½ delen av Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 560h.

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13 den 16.10.1948, hvorved til Ragnar Pettersen er utskilt Kiste Søndre/Fjeldbo Bnr.35.

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13 den 11.07.1951, hvorved utskilt Kiste Søndre/ Killemyr - Aasheim Bnr.38.

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.13 – Killemyr – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.13 – Killemyr - 0 mark 05 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1800 til 1827

 

Jacob Gulbrandsen f. 1757 var sønn av Gulbrand Olsen på Kiste Søndre. Jacob giftet seg i 1780 med Karen Aslesdatter f. 1751 fra Gurholt. De ble bosatt på Søndre Kiste som husmenn. De døpte barn på Årholt i 1786 og 1788. Årholt lå på denne tiden under Kiste Søndre. De nevnes som husmenn under Søndre Kiste i 1801. Dette tror jeg var på Årholt. Deres sønn Jon kom fra Killemyr da han giftet seg i 1816. Det var nok første gang Killemyr ble nevnt. Dette tyder jo da på at Jacob og Karen bodde der i 1816. Sønnen Jon ble bosatt videre på Killemyr. Jacob døde på Killemyr i 1827.

 

Se Killemyr u/Kiste Søndre før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1816 til 1868 (Ingeborg til 1880)

 

Jon Jacobsen f. 1784 var sønn av overnevnte Jon Gulbrandsen. Jon giftet seg i Siljan i 1816 med Ingeborg Olsdatter f. ca 1792. Ingeborg var pike fra Kiste da hun giftet seg, men ifølge 1865 tellingen var hun født i Gjerpen. Jacob nevnes som husmann på Killemyr ved vielsen i 1816. Det er noe usikkert om han før dette bodde der hos sine foreldre eller foreldrene kom til Jon mens han var husmann der. Jon og Ingeborg bodde videre på Killemyr og fikk festeseddel på plassen i 1840. Jon døde på Killemyr i 1868 og Ingeborg døde der i 1880.

 

Barn:

Ole Jonsen f. 1816

Jacob Jonsen f. 1819

Knut Jonsen f. 1822 f. 1894

Gullik Jonsen f. 1825

Lars Jonsen f. 1827 d. 1904

Maren Kirstine Jonsdatter f. 1830

Karen Jonsdatter f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Fra 1873 ble plassen utskilt som eget bruk.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1880 til 1899

 

Knut Jonsen f. 1822 og Lars Jonsen f. 1827 var sønner av overnevnte Jon Jacobsen. De overtok som forpaktere på Killemyr etter sine foreldre. Knut døde i 1894 og Lars satt som forpakter til 1899.

 

Se under deres foreldre

 

 

Nevnt her i 1883

Lene Marie Pedersdatter f. 1830 fra Sande fikk et uekte barn med Halvor Alfsen på Kåsene u/Sølland i 1858. I 1865 bodde hun med sin datter hos Lars Pedersen og hans familie på Strandalen u/Moholt. Hun nevnes der som losjerende og spinderske. Line Marie døde som pike og "garnsbinderske" på Killemyr i 1883.

Se under Halvor Alfsen på Moen u/Island

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1899 til ca 1908

 

Johannes Pedersen f. 1857 fra Grue i Hedemark bodde på Snurren u/Prestegården i Siljan da han giftet seg i Siljan i 1890 med Ingeborg Tostensdatter f. 1871 fra Steindalen u/Grorud. De døpte barn i 1891 bosatt på Snurren u/Prestegården. Fra 1893 til 1897 døpte de barn bosatt på Hagen u/Øverbø. I 1899 døpte de barn bosatt på Killemyr. De bodde på Killemyr også i tellingen i 1900. Før 1910 har de flyttet til Hagen u/Øverbø (Møllerhagen) igjen.

 

Se Hagen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1908 til ca 1913

 

Knut Eriksen f. 1870 fra Drangedal giftet seg i Lunde i 1892 med Torbjørg Gundersdatter f. 1865 fra Lunde. De døpte barn bosatt i Holla og Solum før de i 1909 døpte et barn bosatt på Killemyr i Siljan. De nevnes der i 1910 tellingen og konfirmerte barn bosatt der i 1911 og 1913.

 

Barn:

Ingeborg Knutsdatter f. 1892

Gunnar Knutsen f. 1896

Erik Knutsen f. 1899

Anne Knutsdatter f. 1902

Tora Kaspara Eriksen f. 1909

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1915

 

Johan Severin Einarsen f. 1880 i Eidanger giftet seg med Olea Larsdatter f. 1873 fra Nes i Hedrum. De bodde på Ramsdal u/Bonnegolt i Hedrum i 1910. De ble da skrevet som Ramsdal. De kom siden til Siljan og døpte barn bosatt på Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13 i 1914 og 1915. Johan forpaktet Albretskjær u/Lysnes i Hedrum fra 1921 til 1924 og senere flyttet familien til Torstrand i Larvik. Olea døde der i 1938 og Johan døde der i 1952.

 

Barn:

Einar Einarsen f. 1907

Lars Einarsen f. 1910

Adolf Einarsen

Marie Einarsen f. 1914 d. 1914

Bjarne Einarsen f. 1915

 

Familieark

 

 

 Nevnt her i 1923

 

Ole Paulsen f. 1901 var sønn av Paul Jacobsen på Finsrud u/Austad. Ole døde på Killemyr i 1923 som ugift skogsarbeider.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker fra rundt 1924

 

Nils Kristian Hansen f. 1897 fra Moholt giftet seg i 1919 med Jensine Marie Torjusdatter f. 1897. De døpte et barn på Moholt i 1920 og 1927. I 1924 døpte de barn på Killemyr. De bodde trolig på Killemyr etter 1927. De kjøpte Holtenmyra i 1942. Sønnen Helge ble forpakter på Killemyr.

 

Se Holtenmyren u/Holte

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1942 til 1965

 

Helge Moholt f. 1927 var sønn av overnevnte Nils Kristian Hansen. Han giftet seg i 1949 med Anna Margrete Amundsen f. 1927 i Kjose. Helge ble forpakter på Killemyr. I 1965 flyttet de til Porsgrunn.

 

Se under hans far

 

 

Etter dette var det ingen forpaktere på Killemyr.