| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

Prestegården/Kirkegården Gnr.14 Bnr.5

 

Prestegården/Kirkegården Bnr.5 ble skilt ut fra Prestegården Bnr.1 i 1915 til Slemdal kommune:

Skylldelingsforretning avholdt på Prestegården Bnr.1 den 30.06.1915, hvorved utskilt Prestegården/Solheim Bnr.3 til Ole E Kløverød, Prestegården/Ekli Bnr.4 til Hans Sigurdsen, Prestegården/Kirkegården Bnr.5 til Slemdal kommune. Tingl. 14.07.1915