| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Vestly Gnr.16 Bnr.20

 

Vestly Bnr.20 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1936.

 

 

(Senere adresse: Holteveien 3)

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1936 ut plassen Vestly Bnr.20 fra Holte Bnr.1 og solgte den til sin svigersønn Aleksi Adolfsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 22.02.1936, hvorved er utskilt Vestly Bnr.20

Skjøte på Vestly Bnr.20 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 til Aleksi Adolfsen f. 04.06.1910 for kr.100. Datert 21.05.1936

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.20 – Westby - 0 mark 05 øre - Aleksi Adolfsen