| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

Tveitan/Nordgaard Gnr.9 Bnr.15

 

 

Tveitan/Nordgaard Bnr.15 ble skilt ut fra Tveitan Nordre Bnr.11 i 1926. Tveitan Nordre Bnr.11 var på denne tiden eid av Johannes Jacobsen Tveitan:
Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Nordre Bnr. 11 den 28.08.1926, hvorved til Johannes Tveitan er utskilt Tveitan/Nordgaard Bnr.15. Tingl. 13.10.1926
 
Johannes Jacobsen Tveitan skjøtet Tveitan/Nordgaard Bnr.15 til sønnen Johannes Johannesen i 1927:
Skjøte på Tveitan/Nordgaard Bnr.15 fra Johan J Tveitan til sønnen Johannes Tveitan for kr.3000. datert 11.03.1927, tingl. 16.03.1927

 

Matrikkelutkast 1950:

Tveitan Gnr.9

Bnr.15 - Nordgaard - 0 mark 87 øre - Johannes Tveitan

 

 

 

Nevnt her fra 1926

 

Karl Johannes Johansen f. 1891 fra Tveitan giftet seg i 1920 med Trine Karoline Sigurdsdatter f. 1896 fra Kamperhaug i Siljan. De døpte barn bosatt på Tveitan før de kjøpte Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.10 og 11 (Nordgaard). Han kjøpte senere Hogstad Øvre Bnr.10 i 1927 og Hogstad Øvre Bnr.11 i 1932. Han kjøpte også i 1927 plassen Nordgaard u/Tveitan Gnr.9 Bnr.15 som hans far hadde skilt ut fra Tveitan Nordre i 1926. De nevnes begge steder i matrikkelen i 1950. Det er noe usikkert hvor de bodde. Trolig her på Nordgaard u/Tveitan. Hun døde i 1967 og han i 1974.

 

Se Nordgård u/Hogstad Øvre