| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Berg Gnr.32 Bnr.33

 

Senere adresse Løkkeveien 106

 

Eiendommen Moholt/Berg Bnr.33 ble utskilt i 1923 og solgt fra Anton S Moholt til Ole Knudsen Eidet:

Skylldelinsforretning avholdt på Moholt/Søndre Bnr.22 den 07.04.1923, hvorved utskilt Moholt/Berg Bnr.33. Tinglyst 18.04.1923

Skjøte på Moholt/Berg Bnr.33 fra Anton S Moholt til Ole Knudsen Eidet for kr. 400. Datert 13.10.1923, tinglyst 19.12.1923

 

Tvangsauksjon på Moholt/Berg Bnr.33 og antagelsen av tilbudet stadfestet. Datert 12.05.1929

Tvangsauksjon på Moholt/Berg Bnr.33 og antagelsen av tilbudet stadfestet. Datert 03.10.1930

 

Ole Knudsen Eidets arvinger overtok eiendommen etter han da han døde 27.07.1974 ifølge grunnboka. Dermed var det nok Ole Knudsen som kjøpte eiendommen tilbake på tvangsauksjonen (e) i 1929/30. Det er da grunnen til at det ikke står noen andre navn der.

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1918

 

Ole Knutsen f. 1893 fra Gjerstad giftet seg i Gjerstad i 1914 med Olga Marie Larsdatter f. 1894 fra Gjerstad. De kom til Siljan og fra 1918 døpte de barn bosatt på Eidet. Ole nevnes som Ole Knutsen Eidet da han i 1923 kjøpte eiendommen Moholt/Berg Bnr.33. Olga døde i Siljan i 1969. Ole døde i Siljan i 1974.

 

Barn:

Agnes Knudsen f. 1914

Karen Lovise Knutsen f. 1918

Ruth Knutsen f. 1921 d. 1922

Kåre Knutsen f. 1924 d. 1988

Lars Knutsen f. 1928 d. 1981

Laila Knutsen f. 1934

 

Familieark