| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.4

 

 

 

Hogstad Øvre (skog) - løpenummer 495a – Bnr.4:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre - løpenummer 495 den 15.09.1873, hvorved Treschow utskilte Hogstad Øvre - løpenummer 495b (Indmarken)

Den gjenværende delen ble da Hogstad Øvre - løpenummer 495a og ble da en skogseiendom.

Hogstad Øvre (skog) - løpenummer 495a – Bnr.4 ble sammenføyd med Hogstad Øvre (skog) - løpenummer 494a – Bnr.1