| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Engrydningen Gnr.22 Bnr.12

 

 

Treschow skilte i 1943 ut Serkland/Engerønningen Bnr.12 fra Serkland Bnr.1 og solgte den til Martin Jacobsen Engerønningen:

Skyldelingsforretning avholdt på Serkland Bnr.1 den 28.09.1943, hvorved til Martin Jacobsen Engerønningen er utskilt Serkland/Engerønningen Bnr.12.

Skjøte på Engerønningen på Serkland/Engrydningen Bnr.4 og Serkland/Engrydningen Bnr.12 fra F W Treschow til Martin Jacobsen  for kr. 7000 med div forbehold som forkjøpsrett, driftsveier osv. Datert 27.06.1944

 

Martin Jacobsen skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 til Mads Kiste:

Skyldelingsforretning avholdt på Serkland/Engerønningen Bnr.12 den 04.08.1947, hvorved er utskilt til Mads Kiste eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16.

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.12 - Engerønningen - 0 mark 18 øre - Martin Jakobsen Engrønningene

 

 

 

Manntall for Serkland