| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

Aasdal u/Øverbø

 

 

Jeg finner denne plassen bare nevnt i 1846.

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt/Bruker her i 1846

 

Lars Larsen f. 1795 fra Rønningen u/Sørbø giftet seg i 1822 med Margrete Andersdatter f. 1780 fra Serkland. De døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø i 1824. I 1846 nevnes familien som husmenn på plassen Aasdal. Aasdal nevnes i 1846 som en husmannsplass under Øverbø - løpenummer 530 (senere Bnr.4). Margrete døde på Rønningene under Øverbø i 1858. I 1865 bodde Lars hos sin svigersønn på Rønningene under Øverbø. Lars brukte da et jordstykke under Øverbø løpenummer 530 stod det. Dette var nok det som i 1846 nevnes som "plassen Aasdal". Lars døde på Rønningen u/Øverbø i 1874.

 

Barn:

Anne Larsdatter f. 1824 d. 1872

 

Familieark