| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


  

 

Tormodsrød/Solli – Gnr.2 Bnr.5

 

 

(Senere andresse Rustadveien 244)

 

 

Tormodsrød/Solli Bnr.5 – løpenummer 484c ble skilt ut fra Tormodsrød Bnr.2 av Nils Olsen ved en skyldelingsforretning i 1890. Plassen ble solgt til Jacob Knutsen:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 12. okt 1889, hvorved Nils Olsen utskilte Tormodsrød/Solli Bnr.5. Tingl. 01.03.1890

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Nils Olsen til Jacob Knutsen for kr. 50 og forkjøpsrett til tomt og hus. Tingl. 01.03.1890

 

Ps. Dette var bare et hus og ei tomt.

 

 

Matrikkelen 1905 
Tormodsrød Gnr. 2
Bnr.5 - Solli - eier/bruker Jacob Knudsen

 

Jacob Knutsen solgte plassen videre til Kristian Romsdalen i 1908:

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Jacob K. Rød til Kristian J Romsdalen for kr. 170. Tingl. 22.02.1908

 

Kristian Romsdalen solgte plassen til Jacob Andersen i 1918:

Skjøte på Tormodsrød/Solli Bnr.5 fra Kristian J Romsdalen til Jacob Andersen for kr. 2500. Tingl. 23.02.1918

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Tormodsrød - Gnr. 2 
Bnr.5 - Solli - Jakob Andersen Solli 

 

 

 

 

Manntall Tormodsrød

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1889 til ca 1896

 

Jacob Knutsen f. 1862 fra Rød giftet seg i 1888 med Karen Marie Olsdatter f. 1868 fra Tormodsrød. Jacob kjøpte i 1889 en tomt/plass under Tormodsød kaldt "Solli" av Nils Olsen Tormodsrød. De døpte barn bosatt på Tormodsrød i 1889 til 1896. Han kjøpte i 1897 plassen Vestby som da ble skilt ut fra Sølland Nordre. De bygde hus der og flyttet dit i ca 1900. Jacob solgte i 1907 plassen/tomten Solli u/Tormodsrød til Kristian Romsdalen.

 

Se Vestby u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra ca 1905 til rundt 1915

 

Hans Kristian Isaksen (Romsdalen) f. 1878 fra Romsdalsrønningen giftet seg i 1905 med Maren Andrine Hansdatter f. 1881 fra Grorudplassen. Han kjøpte i 1907 plassen/tomten "Solli" under Tormodsrød av Jacob Knudsen. De ble bosatt der og døpte barn der. I 1913 kjøpte han Bonndalen og i 1916 bygde han Solvang på Island. Han solgte i 1918 plassen Solli til Jacob Andersen. Han skrev seg nok som Romsdalen.

 

Barn:

Hans Ivar Romsdalen f. 1906

Olav Romsdalen f. 1908

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til 1960

 

Jacob Andersen f. 1892 fra Hogstad Øvre kjøpte i 1918 plassen Solli av overnevnte Kristian Romsdalen. Jacob var ugift og hadde gården frem til 1960. Da kjøpte nevøen hans, Arthur Kristoffer Olsen, plassen.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1919

 

Ole Martin Knutsen f. 1892 fra Enebakk giftet seg i Siljan i 1919 med Mathilde Andersdatter f. 1885. De døpte et barn på Solli i 1919. Overnevnte Jacob Andersen var hennes bror så de bodde da hos han.

 

Barn:

Arthur Kristoffer Olsen f. 1919

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Arthur Kristoffer Olsen f. 1919 var sønn av overnevnte Ole Martin Knutsen. Han overtok Solli i 1960 etter sin onkel Jacob Andersen.