| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Kraftstasjon – Gnr.31 Bnr.25

 

Senere adresse Lakksjøveien 87

 

Kiste Søndre/Kiste kraftstasjon Bnr.25 ble i 1914 utskilt fra Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 og solgt til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 den 21.07.1914, hvorved utskilt Kiste Søndre/Kiste Kraftstation Bnr.25. Tinglyst 25.07.1914.

Skjøte på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 fra Arne Pedersen Kistes enke, Ole Andersen Kiste og Arne Kiste til F M Treschow for kr. 6480 med div forbehold osv. Datert 11.12.1914, tinglyst 09.01.1915

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 den 02.09.1920, hvorved utskilt eiendommen Kiste Søndre/Sagtomten Bnr.28. Tinglyst 25.09.1920

 

Treschow solgte i 1922 denne og flere andre eiendommer til Vestfold Kraftselskap:

Skjøte på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 fra Treschow til Vestfold Kraftselskap på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 og flere eiendommer osv. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 den 21.12.1929, hvorved til Harald Nilsen Bakkane er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Ekkedal Bnr.30. Tinglyst 07.02.1930

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.25 - Kiste kraftstasjon - 0 mark 91 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre