| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Solgløtt Gnr.16 Bnr.25

 

Solgløtt Bnr.25 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1948.

 

 

Manntall Holte

 

 

(Senere adresse: Heivannsveien 408)

 

 

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Solgløtt Bnr.25 fra Heivandsstykke Bnr.10. Hilmar Olsen hadde i 1946 overtatt leiekontrakt på plassen fra Isak Madsen og leid den videre av Nils Vetlesen. Hilmar Olsen overdro plassen i 1948 til snekkeren Torleif Fjeld i Skien:

Skjøte på hytten ”Solgløtt” (leietomt) på Heivandsstykke Bnr.10 fra Isak Madsen f. 29.05.1888 til Hilmar Olsen f. 11.09.1897 før kr. 5000, datert 02.01.1946

Leiekontrakt hvorved Nils W Thorsholt bortleier til Hilmar Olsen en tomt på Heivandsstykke Bnr.10 for 10 år med rett til fornyelse mot årlig leie kr. 50, rett for leieren til båtplass ved tomten og rett til å bade i Heivandet. Datert 02.01.1946

Skylldelingsforretning avholdt 12.06.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Torleif Fjeld er utskilt Solgløtt Bnr.25

Skjøte på Solgløtt Bnr.25 fra Hilmar Olsen f. 11.09.1897 til snekker Torleif Fjeld Skien f. 05.11.1899 for kr.5000, datert 10.08.1949

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.25 – Solgløtt - 0 mark 01 øre - Hilmar Olsen