| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814 


 

 

Kvisla/nedre Gnr.33 Bnr.5

 

 

Kvisla-nedre Bnr.5 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/skogen Bnr.3 den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/nedre Bnr.5.

 

Kvisla-nedre Bnr.5 ble i 1894 sammenføyd med Kvisla/skog Bnr.1. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Kvisla