| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Grorud/Grorudplassen eller Larønningen Gnr.5 Bnr.2

 

 

Grorudplassen/Larønningen var en plass under Grorud som var eid av Treschow.

 

 

Se Grorudplassen før 1814

 

(Senere adresse: Grorudveien 1131)

 

Grorud/Larydningen eller Grorudrødningen/plassen Bnr.2 – løpenummer 492b ble skilt ut fra Grorud løpenummer 492 - senere Bnr. 1 i 1869:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

 

Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11 ble skilt ut fra flere bruksnummer på Grorud, blant annet Bnr.2, i 1920:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.2 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

 

 

 

Manntall for Grorudplassen

 

 

 

 

Bosatt her fra 1808 til 1840 (Sara Dorthea til 1850)

 

Hans Aslaksen f. 1772 fra Mo i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1803 med Sara Dorthea Jensdatter f. 1780 fra Åshus i Gjerpen. De bodde som inderster på Mo Søndre i Gjerpen til 1806. Fra 1808 nevnes de på Grorud og der nevnes de siden på Grorudplassen. Hans døde der i 1840 og Sara Dorthea i 1850. Det er usikkert om de kom rett til Grodudplassen da de kom til Grorud.

 

Se Grorudplassen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1836 (Usikkert hvor lenge han bodde her)

 

Jens Hansen f. 1813 var sønn av overnevnte Hans Aslaksen Grorudplassen. Jens giftet seg 1. gang i Lardal i 1836 med Grete Jacobsdatter f. 1802 fra Lardal. De døpte barn bosatt på Grorudplassen i 1837 og 1839. Vi hører ikke mer om familien, så det er usikkert hvor lenge de bodde her. Grete døde ikke i Siljan men døde før 1863 for da giftet Jens seg 2. gang i Siljan med enken på Tangen u/Austad, Anne Jacobsdatter f. 1804. De nevnes i 1865 på Viken.

 

Se Viken

 

 

 

Bosatt her fra 1843 til 1878 (Helvig til 1902)

 

Andreas Hansen f. 1822 var sønn av Hans Aslaksen på Grorudplassen. Andreas giftet seg i Gjerpen i 1843 med Helvig Hansdatter f. 1816 fra Henningsdalen u/Mo i Gjerpen. Han overtok som husmann på Grorudplassen etter sin far i 1844. De bodde der livet ut. Andreas døde der i 1878 og Helvig i 1902.

 

Barn:

Sara Dortea Andreasdatter f. 1844

Hans Abraham Andreassen f. 1846 d. 1901

Anne Margrete Andreasdatter f. 1848 d. 1882

Karen Kristine Andreasdatter f. 1851

Maren Andreasdatter f. 1853

Ole Andreassen f. 1855 d. 1907

Ingeborg Andreasdatter f. 1857

Anne Helvig Andreasdatter f. 1860 d. 1861

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1872 til 1901 (Anne til 1929)

 

Hans Abraham Andreassen f. 1846 var sønn av overnevnte Andreas Hansen Grorudplassen. Hans ble i 1868 utlagt som far til en uekte datter. Barnets mor var Ingeborg Maria Kristoffersdatter f. ca 1845 på Modalen. (Barnet døde året etter.) Hans giftet seg i 1872 med Anne Andersdatter f. 1847 fra Øvre Grorud. De ble bosatt på Grorudplassen. Hans skal ha overtatt plassen i 1885. De nevnes der i 1900 tellingen og Hans står da som fattigunderstøttet. Han døde der i 1901. Anne døde i 1929.

 

Hans Abraham Andreassen og Ingeborg Maria Kristoffersdatter sitt uekte barn:

Berte Helene Hansdatter f. 1868 d. 1869

 

Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter sine barn:

Andreas Hansen f. 1873 d. 1895

Hella Marie Hansdatter f. 1876 d. 1958

Anders Hansen f. 1878 d. 1964

Maren Andrine Hansdatter f. 1881 d. 1959

Ole Hansen f. 1884 d. 1957

Karen Kirstine Hansdatter f. 1887 d. 1990

Anna Helene Hansdatter f. 1889 d. 1903

Johannes Hansen f. 1891 d. 1965

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1890

 

Olaus Halvorsen f. 1846 fra Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1875 med Anne Margrete Torstensdatter f. 1846 fra Sandsvær. De var bosatt på Pyttenplassen u/Pytten i Sandsvær frem til 1876. I 1887 døpte de et barn bosatt på Grorudplassen u/Grorud i Siljan. Barnet ble døde på Grorud i 1891. De nevnes etter dette på Brekke i Sandsvær. Olaus døde der i 1902.

 

Barn:

Hagbart Teodor Olausen f. 1876

Karl Johan Olausen f. 1887 d. 1891

Julia Dortea Olausdatter f. 1898 d. 1899

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1900

 

Gustav Nau f. 1877 i Svarstad i Lardal bodde midlertidig hos Hans Andreassen på Grorudplassen. Gustav var predikant og skomaker.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1903 til 1964 (Inga Karine til 1972)

 

Anders Hansen f. 1878 var sønn av overnevnte Hans Abraham Andreassen Grorudplassen. Anders overtok Grorudplassen i 1903. (Ifølge Bakken brukte han Nedre Grorud fra 1905 til 1907?) Han nevnes som ungkar på Grorudplassen i 1910. Vi ser da at hans mor og søsken også bodde der. (Hans mor døde i 1929.) Anders giftet seg i 1916 med Inga Karine Isaksdatter f. 1889 fra Romsdalen u/Island. Sønnen Isak overtok Grorudplassen i 1960 og Anders døde der i 1964. Inga Karine døde i 1972.

 

Barn:

Halvard Grorud f. 1916 d. 1945

Isak Grorud f. 1918 d. 1986

Alv Grorud f. 1923 d. 2005

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Isak Grorud f. 1918 var sønn av overnevnte Anders Hansen Grorudplassen. Isak overtok plassen etter sin far i 1960. Isak døde i 1986.

 

Se under hans far