| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I 


 

Gurholt/Norheim – Gnr.23 Bnr.22

 

Senere adresse Gurholtveien 81

 

 

Peder Kristiansen Gurholt skilte i 1908 ut Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Gurholt/Vestre Bnr.19 og solgte den i 1909 til Hans Jacob Eriksen Haugen:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Vestre Bnr.19 den 26.10.1908, hvorved utskilt Gurholt/Nordheim Bnr.22. Tinglyst 18-19.11.1908

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Peter K Gurholt til Hans Jacob Eriksen Haugen for kr. 1100. Datert 05.07.1909, tinglyst 14.07.1909

 

Barna overtok hjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 etter Ingeborg Eriksen Norheim og Hans Jacob Haugen Norheim i 1939 og solgte den til medarvingen Edvard Hansen Norheim:

Grunnbokhjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 innehas av Anna Norheim, Kristian Norheim, Peder H Norheim, Jacob H Norheim, Anna H Norheim og Edvard Hansen Norheim som eneste og myndige arvinger etter de avdøde ektefeller Ingeborg Eriksen Norheim og Hans Jacob Haugen Norheim. Datert 23.10.1939

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra de forannevnte grunnbokhjemlene til medarving Edvard Hansen Norheim f. 11.12.1893 for kr. 6570, hvorav for løsøre kr. 1570. Datert 13.10.1939

 

Enken etter Edvard Norheim, Liva Norheim, solgte i 1964 Gurholt/Norheim Bnr.22 til Bernt Johannesen:

Edvard Hansen Nordheims enke Liva Nordheim sitter i uskiftet bo i henhold til testamentet av 08.02.1960

Skjøte på Gurholt/Norheim Bnr.22 fra Liva Nordheim f. 14.04.1909 til Bernt Johannesen f. 05.01.1930 for kr. 45 000. Datert 12.09.1964

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.22 – Norheim - 0 mark 40 øre - Edvart Hansen Norheim 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1908 til 1939

 

Hans Jacob Eriksen f. 1857 var sønn av Erik Pedersen Haugen. Hans Jacob giftet seg i 1890 med Ingeborg Marie Kristensdatter f. 1866 fra Gurholt. De ble bosatt på Haugen og i 1900 nevnes Hans Jacob som leilending der. Hans mor kan ha bodd på gården en tid etter at hans far døde, men Hans Jacob kan ha overtatt som leilending før han giftet seg i 1890. Hans Jacob var leilending på Haugen frem til 1903. Han kjøpte i 1908 Gurholt/Norheim Bnr.22 av Peder Kristiansen Gurholt. De flyttet da til Norheim og nevnes der i tellingen i 1910. De skrev seg som Norheim og bodde der til de døde. Hans Jacob døde i 1936 og Ingeborg Marie i 1939.

 

Se Gurholt/Haugen

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1939 til 1964

 

Edvard Norheim f. 1893 var sønn av overnevnte Hans Jacob Eriksen. Edvard var gift med Liva Sevaldsen f. 1909 som bodde med foreldrene i Gjerpen i 1910. Edvard og hans søsken overtok hjemmelen til Gurholt/Norheim Bnr.22 etter foreldre i 1939 og Norheim ble solgt til Edvard. Edvard døde i Siljan i 1960. Liva solgte i 1964 Gurholt/Norheim Bnr.22 til Bernt Johannessen. Hun døde i Skien i 2001.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1964

 

Bernt Johannessen f. 1930 fra Gjerpen var gift med Liv Gundersen f. 1930. Bernt kjøpte i 1964 Gurholt/Norheim Bnr.22 av enken etter Edvard Norheim, Liv Sevaldsen. Bernt døde i 2002.

 

Barn:

Thor Johannessen f. 1953 d. 2011

Paul Erik Johannessen f. 1956

Bernt Johannessen f. 1959

 

Familieark