| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

 

Kiste Søndre/Sagtomten – Gnr.31 Bnr.28

 

Senere adresse Lakksjøveien 83

 

Treschow skilte i 1920 ut Kiste Søndre/Sagtomten Bnr.28 fra Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Kiste kraftstation Bnr.25 den 02.09.1920, hvorved utskilt eiendommen Kiste Søndre/Sagtomten Bnr.28. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.28 – Sagtomten - 0 mark 04 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre