| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre – Gnr.31 Bnr.18

 

Senere adresse Kisteveien 124

 

Treschow avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og skilte ut blant annet ut en part som brukes av Jens Olsen som Kiste Søndre Bnr.18. Tinglyst 01.11.1888

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre Bnr.18 den 26.08.1891, hvorved utskilt Kiste Søndre Bnr.22. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Treschow til Ole Mathiesen Grini for kr. 8000, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg ret til tomt for mulig benyttelse i vandfaldene i Kistefossen, der ikke medfølger i handelen, likesom tømmerlegger, stand og jagtrett osv. Datert 16.10.1895, tinglyst 02.11.1895

Ole Mathisen avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre Bnr.18 den 20.06.1899, hvorved utskilt Kiste Søndre/Eklund Bnr.24. Tinglyste 07.07.1899

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Ole Mathiesen Grini til Anders Martin Olsen Kiste for kr. 8000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

Hjemmelsovergang til enkefru Maren Kiste f. 17.05.1851, Ole Andersen Kiste f. 28.10.1891 og Anne Johannesen f. 1893 som eneste og myndige arvingene efter den siden 10.02.1941 avdøde Anders Kiste. Eiendommen er solgt for kr. 9000. Datert 09.07.1941

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Maren Kiste f. 17.05.1851 (med Anne Johannesens påtegnede samtykke) til sønnen Ole Andersen Kiste f. 28.10.1891 for kr. 10 000 med forbehold om føderåd for sælgersken, annsætt til 5-årlig verdi kr. 3000. Kjøpesummen er inkludert kr. 4000 for løsøre. Datert 05.07.1941

Uskiftebevilling til Ole Andersen Kistes enke Marie av 02.06.1950, utstedt av Tønsberg tingrett

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Marie Andersen Kiste f. 16.08.1919 til Hans O Kiste f. 18.01.1919 for kr. 10 228. Datert 26.11.1951

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.18 – Kiste søndre (indmark) – eier/bruker Anders M Olsen

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.18 - Kiste søndre (innmark) - 2 mark 07 øre - Hans O. Kiste 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til etter 1891

 

Jens Olsen f. 1826 var sønn av Ole Arnesen. Jens giftet seg i 1. gang 1859 med Ingeborg Gulliksdatter f. 1827 fra Siljan prestegård. De ble bosatt på Kiste Søndre. Der ble Jens bruker på løpenummer 559b etter sin stefar. I 1865 var hans mor og stefar bosatt hos dem som føderådsfolk. Ingeborg døde på Kiste Søndre i 1873. Jens giftet seg 2. gang i 1876 med Maren Nilsdatter f. 1832 fra Austad. Hun døde på Kiste Søndre i 1881. Da Treschow omorganiserte Kiste gårdene i 1888 ble det gården Jens bodde på til Kiste Søndre Bnr.18. Jens har vi ikke funnet død i Siljan.

 

Se Kiste Søndre løpenummer 559b

 

 

Eier her fra 1895 til 1904

 

Ole Mathisen f. 1847 fra Prestejordet u/Gonsholt giftet seg 1. gang i 1875 med Gunhild Marie Sigurdsdatter f. 1845 fra Engelstad. De flyttet til Gjerpen i 1876 og nevnes da på Grini. Gunhild Marie døde der i 1884. Ole var skomaker og bosatt på Grini da han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1887 med Nella Jacobsdatter f. 1853 fra Hagen u/Høiseth. De ble bosatt i Skien og døpte barn der fra 1887. Ole kjøpte i 1895 Kiste Søndre Bnr.18 av Treschow. Han skilte i 1899 ut Kiste Søndre/Eklund Bnr.24. I 1904 solgte han Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre Bnr.24, samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18. De bodde i Duestien i Skien i 1900. Ole var skomakermester. De skrev seg som Grini. De har trolig ikke bodd på Kiste Søndre. Nella døde i Skien før 1910. Ole var enkemann og bodde i Snipetorpgate 251a i Skien i 1910. Ole var fortsatt skomaker.

 

Ole Mathisen og Gunhild Marie Sigurdsdatter sin barn:

Martinius Olsen f. 1876 d. 1876

 

Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter sin barn:

Mathilde Grini f. 1887

Petra Grini f. 1889

Jonas Grini f. 1891

Gunda Grini f. 1894

Nelly Olava Grini f. 1895

Trygve Grini f. 1898

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1895 til 1941

 

Anders Martin Olsen f. 1860 fra Modalen u/Kiste flyttet til Lardal i 1888 og giftet seg der samme året med Maren Andrine Fredriksdatter f. 1851 fra Lardal. De døpte barn bosatt på Bergan i Lardal i 1891 og 1893. De ble senere bosatt på Kiste Søndre Bnr.18 i Siljan. Overnevnte Ole Mathisen Grini kjøpte i 1895 Kiste Søndre Bnr.18 av Treschow. Ole bodde nok ikke på gården, så Anders Martin kan allerede da ha kommet dit som forpakter. I 1900 bodde familien på Kiste Søndre Bnr.18. Anders Martin kjøpte i 1904 Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 av Ole Mathisen Grini. Han solgte samtidig Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 videre. Anders Martin døde på Kiste Søndre i 1941. Maren Andrine og barna overtok gården da hennes mann døde i 1941 og skjøtet i 1941 gården til sønnen Ole Andersen. Maren Andrine døde på Kiste i 1950.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1891 d. 1950

Anne Andersdatter f. 1893

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1899 og 1907

 

Fredrik Sørensen f. 1820 og hans kone Anne Mortensdatter f. 1812 fra Lardal var foreldre til overnevnte Maren Andrine Fredriksdatter. Damrønningen Bnr.9 u/Bergan i Lardal ble utskilt fra Skobba i 1860 og solgt til Fredrik Sørensen ifølge Lardal bygdebok. Imidlertid nevnes de som husmenn på plassen Rise u/Framstua på Bergan i 1865. Fedrik solgte plassen i 1898 til Ola Kiste. (Den ble senere solgt tilbake til Skobba.) Fredrik og Anne har nok nå flyttet til datteren på Kiste Søndre. Han døde der i 1899 og hun i 1907.

 

Barn:

Syver Mathias Fredriksen f. 1846

Maren Andrine Fredriksdatter f. 1851 d. 1950

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1916 til 1925

 

Efraim Leonard Johansson f. 1883 fra Sverige giftet seg i 1916 med Anne Andersdatter f. 1893. Hun var datter av overnevnte Anders Martin Olsen. De døpte barn bosatt på Kiste til 1925. Ifølge Bakken ble de bosatt i Solum sogn.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt/Bruker her (først fra 1916 til 1923) fra 1927 til 1951 (Marta Marie til 1968)

 

Ole Andersen f. 1891 var sønn av overnevnte Anders Martin Olsen. Ole giftet seg i 1916 med Marta Marie Nordland f. 1899. Hun var født i Sarpsborg, men ved vielsen i Siljan i 1916 hadde hun oppholdssted Kiste. De døpte barn bosatt på Kiste Søndre frem til og med 1923. Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1924 solgt fra Nils Olsen Gonsholt til Ole Andersen Kiste. Nils Olsen hadde drevet landhandel der og Ole overtok handelen til han flyttet til Kiste. Ifølge Bakken så flyttet Ole til Kiste i 1927. Huset ble leid bort noen år, før den ble solgt på auksjon i 1933. Ole kjøpte gården på Kiste Søndre Bnr.18 av sin mor i 1941. Ole døde i på Kiste Søndre i 1950. Marta Marie solgte Kiste Søndre Bnr.18 til sønnen Hans Anders i 1951. Hun døde i 1968.

 

Barn:

Mary Helene Kiste f. 1917

Hans Anders Kiste f. 1919 d. 1993

Fritz Olav Kiste f. 1922

Mads Kiste f. 1923 d. 1996

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her 1951

 

Hans Anders Kiste f. 1919 var sønn av overnevnte Ole Andersen. Hans Anders giftet seg i 1949 med Ellen Legård Kjær f. 1924 fra Sandar. Hans Anders overtok Kiste Søndre Bnr.18 fra sin mor i 1941.

 

Se under hans foreldre