| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Teie – Gnr.31 Bnr.14

 

Se Teie før 1814

 

Teie var en husmannsplass u/Kiste Søndre. Det var to husmenn der i 1865 og slik hadde det nok vært fra før 1800. Plassene ble slått sammen i 1894.

 

Denne delen ble utskilt som eget bruk Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559i og 560i senere Bnr.14 i 1873:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, ½ delen Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559i.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt, blant annet, ½ delen av Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 560i.

 

 

Den andre husmannsplassen Teie u/Kiste Søndre var den som ble utskilt som Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f og 560f senere Bnr.12.

Fra 1894 ble Kiste Søndre/Teiet Bnr.14 slått sammen med Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12, og da ble den en gård Teie på Kiste Søndre:

Kiste Søndre/Teiet - Bnr.14 ble i 1894 sammenføyd med Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.12 – Tajet – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.12 – Tajet - 0 mark 90 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her (på Kiste Søndre) fra 1778. (De kom til plassen Teie, der Lars døde i 1834 og Elen i 1838. Dette var trolig på denne delen.)

 

Lars Gulbrandsen f. 1755 var sønn av Gulbrand Olsen på Kiste Søndre. Lars giftet seg 1. gang i 1778 med Mari Jonsdatter f. 1760 fra Torsholt. De ble bosatt på Kiste Søndre og Lars har mest trolig vært husmann der hele livet, ikke bruker. Mari døde på Kiste Søndre i 1791 og Lars giftet seg 2. gang i 1792 med Gunhild Aslesdatter f. 1758 fra Gurholt. De nevnes som husmenn med jord på Kiste Søndre i 1801. Gunhild døde der i 1802 og Lars giftet seg samme året for 3. gang med Elen Nilsdatter f. 1767 fra Hedrum. Han bodde videre som husmenn under Kiste Søndre. De døde begge på Teie u/Kiste Søndre. Lars i 1834 og Elen i 1838. Det er usikkert når de kom til Teie.

 

Se Teie før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1836 til rundt 1870

 

Albert Hermansen f. ca 1807 giftet seg i Siljan i 1836 med Anne Pauline Olsdatter f. 1815 fra Larvik. De ble bosatt som husmann på Teie u/Kiste Søndre og nevnes der i 1865. Det var på denne tiden to husmenn på Teie. De flyttet før 1875 til datteren Gunhild Marie på Ilen u/Ballestad i Gjerpen. De kom nok dit for å ta seg av datterens barn, for barna var bosatt hos dem som fosterbarn. Albert døde på Ballestad i 1876. Anne Pauline bodde hos datteren Pernille på Menstad i 1891. Hun døde på Holmen u/Borgestad i Gjerpen i 1895.

 

Barn:

Hans Albertsen f. 1836 d. 1891

Gunhild Marie Albertsdatter f. 1838 d. 1873

Ole Albertsen f. 1841

Jens Kristian Albertsen f. 1843

Ellen Karine Albertsdatter f. 1845

Andreas Albertsen f. 1847 d. 1892

Anders Martin Albertsen f. 1849

Anne Kirstine Albertsdatter f. 1852 d. 1856

Pernille Albertsdatter f. 1854

Lars Albertsen f. 1857 d. 1858

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1881

 

Maren Magdalene Jansdatter f. 1867 var en uekte datter av Jan Amundsen Barlien og Anne Hansdatter. Maren Magdalene døde på Teie u/Kiste Søndre i 1881.

 

Se under Anne Hansdatter sin far

 

 

 

Fra 1894 ble Kiste Søndre/Teiet - Bnr.14 sammenføyd med Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 og de ble bare et bruk på Teie.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1900

 

Borger Kristian Hansen f. 1867 fra Lardal giftet seg i Svarstad i Lardal i 1891 med Anne Gurine Jacobsdatter f. 1869 fra Smukkestad i Lardal. De døpte barn bosatt på Smukkestad samme året. Borger Kristian skrev seg bare som Kristian. Familien kom til Siljan og var forpaktere på Teie u/Kiste fra 1893 til 1900. I 1900 overtok Kristian som leilending på Vierød.

 

Se Vierød u/Gonsholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1900 til 1935 (Anne Lovise døde i 1937)

 

Ole Martin Mathisen f. 1861 fra Hedrum giftet seg i Andebu i 1881 med Anna Lovise Jacobsdatter f. 1863 fra Kodal. De fikk et barn i Hedrum i 1881 og i 1883 fikk de et barn bosatt på Langestrand i Larvik. I 1885 tellingen var familien bosatt i "Nedre Fritzøegade" på Langestrand i Larvik. De fikk et barn til på Langstrand i 1889 og i Brunlanes i 1891 og 1897. I 1899 var de kommet til Siljan, for da fikk de et barn bosatt på Kiste. Ole Martin ble så forpakter på Kiste Søndre/Teie Bnr.12 i 1900. Noe uvisst om de skrev seg som Mathisen eller Olsen/Olsdatter. Det kan være at det ikke var likt for alle. Sønnen Einar overtok Teie Bnr.12 i 1930. Ole Martin døde på Teie i 1935. Anne Lovise døde der i 1937.

 

Barn:

Karl Martinius Olsen f. 1881

Magna Kristine Olsen f. 1883

Erling Friis Olsen f. 1889 d. 1918

Fridtjof Olsen f. 1891 d. 1915

Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897 d. 1967

Harald Olsen f. 1899

Oskar Mathisen Teie f. 1901 d. 1969

Einar Mathisen f. 1903 d. 1998

Aagot Sofie Olsdatter f. 1907

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1930 til 1958/59

 

Einar Mathisen f. 1903 var sønn av overnevnte Ole Martin Mathisen. Einar giftet seg med Margit Helene Nilsen f. 1905 fra Hedrum. Einar overtok Teie Bnr.12 etter sin far i 1930. Einar døde i Siljan i 1998 og Margit Helene i 2001.

 

Barn:

Bjørn Egil Teie f. 1931 d. 2001

Roar Teie f. 1935

 

Familieark

 

 

 

Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 ble i 1958 sammenføyd med Kiste Søndre/Skog Bnr.15.

 

Arne Kiste overtok i 1959 jordveiene på Teie. Teie Bnr.12 ble året før slått sammen med Bnr.15.