| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla/skog Gnr.33 Bnr.3

 

 

Kvisla/skogen løpenummer 567a – senere Bnr.3

Treschow avholdt skylldelingsforretning den 26 og 27.04.1869 og tinglyst 03.08.1869 på Qvislen løpenummer 566 og løpenummer 567 hvorved utskilt Qvislarødningen løpenummer 563b, 564b, 566b, 567b, Naphaugrødningen løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c, Skautvedt løpenummer 563d, 564d, 566d, 567d. Den gjenværende delen ble Qvislen løpenummer 566a og løpenummer 567a.

 

 

Siljan 1875

Kvisla - skov – løpenummer 567a

Kvisla skov ubeboet

 

 

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen løpenummer 567a den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/innmarken løpenummer 567e – senere Bnr.4. Den gjenværende delen ble Qvislen/skogen løpenummer 567a senere Bnr.3

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/skogen Bnr.3 den 09.06.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved utskilt Qvislen/nedre Bnr.5.

Kvisla/skogen Bnr.3 ble i 1894 sammenføyd med Kvisla/skog Bnr.1. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Kvisla