| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

Moholt/skolejord - Gnr.32 Bnr.31

 

 

Eiendommen Moholt/skolejord Bnr.31 ble utskilt i 1896 og solgt til Slemdal kommune:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en parsell Bnr.31 solgt til Slemdal kommune som skolejord. Tinglyst 18-19.09.1896

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.31 – Moholt (skoletomt) - eier/bruker Kommunen

 

 

Manntall for Moholt