| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/skog – Gnr.23 Bnr.13

 

 

Treschow skilte i 1869 ut flere bruk fra Gurholt løpenummer 542:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 542 den 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Nord Kjølnes - løpenummer 542b (540e, 541b), Gurholt/Hagen – løpenummer 542c (540f, 541c) og Gurholt/Haugen – løpenummer 542d (541d). Tinglyst 30.08.1869

 

Den resterende delen ble Gurholt/Skogen løpenummer 542a – senere Bnr.13.

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Skogen løpenummer 542a – senere Bnr.13 fra 23.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt løpenummer 542e.

Gurholt/Skogen Bnr.13 ble i 1894 sammenføyd med Gurholt/Skogen Bnr.1. Tinglyst 04.04.1894

 

 

 

Manntall for Gurholt