| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Torshaug – Gnr.17 Bnr.16

 

Senere adresse: Heivannsveien 83

 

 

Torsholt/Torshaug Bnr.16 ble i 1930 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgt fra Treschow til Johannes Rød i 1931:

Skylddelingsforretning avholt den 12.03.1930 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.16 til Johannes Rød. Tingl. 17.03.1930

Skjøte på Torsholt/Torshaug Bnr.16 fra Treschow til Johannes Rød for kr. 4000 osv. datert 17.12.1930, tingl. 19.01.1931

 

Torsholt/Miorstad Bnr.18 ble utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 i 1939:

Skylddelingsforretning avholt den 06.05.1939 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved ustkilt Torsholt/Miorstad Bnr.18.

Torsholt/Sandvall Bnr.19 ble utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 til Olaf Amundsen i 1942:

Skylddelingsforretning avholt den 30.11.1942 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Olaf Amundsen er ustkilt Torsholt/Sandvall Bnr.19.

Torsholt/Skogli Bnr.21 ble utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 til Sigmund Austad i 1945:

Skylddelingsforretning avholt den 05.10.1945 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Sigmund Austad er ustkilt Torsholt/Skogli Bnr.21.

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.16 – Torshaug - 0 mark 31 øre - Johannes Rød

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1931

 

Johannes Rød f. 1900 var sønn av Ole Kristian Jacobsen. Johannes giftet seg i 1925 med Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897. De eide flere eiendommer og Johannes overtok eiendommen Torsholt/Torshaug Bnr.16 i 1931. Han nevnes som eier i matrikkelen i 1950. Johannes døde i Siljan i 1977.

 

Se Torsholt Bnr.10 og Torsholt Bnr.14

 

Se familieark på Tudal/Torshaug