| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØNTVEDT ETTER 1814


 

Søntvedt/Rønningen Gnr.10 Bnr.2

 

Plassen Rønningen nevnes under Søntvedt fra rundt 1780. 

 

Se Rønningen før 1814

 

Siljan 1846:

Sundtvedt

Mtr.No 164 Løbe.No. 504

2. Rødningen

 

 

Løvenskiold eide Søntvedt i 1870. Det ble dette året foretatt en skylldelingsforretning på Søntvedt løpenummer 502. Da ble Søntvedt/Rønningen løbenummer 502b - senere Bnr.2 utskilt til Nils Helgesen:

Skylldelingsforretning avholdt på Søntvedt løpenummer 502 den 29. og 30. juni 1870, hvorved utskilt plassen Rødningen u/Søntvedt løpenummer 502b til Nils Helgesen. Tingl. 01.07.1870

 

Løvenskiold solgte denne plassen til Treschow i 1886:

Skjøte på Søntvedt/Rønningen løpenummer 502b – senere Bnr.2 med flere bruk fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

 

 

Manntall for Rønningen

 

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1782 til 1812 (Guri til 1845)

 

Nils Knudsen f. 1754 var sønn av Knud Knudsen Søntvedt. Nils giftet seg i Siljan i 1782 med Guri Simonsdatter f. ca 1753. Hun kom fra Søntvedt da hun giftet seg. De ble husmenn på Rønningen u/Søntvedt og nevnes der i 1801. Nils døde der i 1812 og Guri ikke før 1845.

 

Se Rønningen u/Søntvedt før 1814

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1828 til 1862

 

Nils Nilsen f. 1799 var sønn av overnevnte Nils Knutsen. Hans far var husmann på Rønningen og døde i 1812. Nils fikk feste på plassen i 1828 og ble da selv husmann der. Nils giftet seg 1. gang i 1845 med Ellen Jonsdatter f. 1803 fra Hagen u/Sørbø. Hun døde allerede i 1846 og Nils giftet seg 2. gang i 1848 med Karen Sibylle Amundsdatter f. 1808. Hun var født i Tjølling, men hennes far kom til Hedrum og hadde aner fra Siljan. De fikk to barn på Rønningen som begge døde. Nils døde der i 1862. I 1865 var Karen Sibylle føderådskone på Rønningen hos Nils Helgesen som overtok som husmann der etter dem.

 

Nils Nilsen og Karen Sibylle Amundsdatter sine barn:

Nils Nilsen f. 1849 d. 1849

Anne Nilsdatter f. 1851 d. 1851

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1857 til 1892

 

Nils Helgesen f. 1828 kom fra Sandbrekkene og giftet seg i 1857 med Maren Sofie Henriksdatter f. 1826 fra Moholt. De ble bosatt på Rønningen u/Søntvedt og døpte barn der fra 1858. Nils Nilsen var husmann der på denne tiden og han døde der i 1862. Nils Helgesen sin mor var søster til Nils Nilsen Rønningen. Nils flyttet således til sin onkel og tante da han og Maren Sofie flyttet dit etter at de giftet seg. Nils Helgesen nevnes som husmenn der i 1865 og 1875. Hans tante, Karen Sibylle Amundsdatter, var føderådskone bosatt hos dem i 1865. Nils sin mor var også bosatt der. Hans mor døde der i 1874. Nils kjøpte Tveitan Søndre i 1892 og familien flyttet dit. Maren Sofie døde der i 1909 og Nils døde der i 1913.

 

Barn:

Hans Nilsen f. 1858 d. 1934

Maren Helene Nilsdatter f. 1861 d. 1944

Anne Helvig Nilsdatter f. 1861

Karine Nilsdatter f. 1864

Maria Nikoline Nilsdatter f. 1867

Sofie Nilsdatter f. 1870

Sigvart Nilsen f. 1873 d. 1954

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1860 og 1862

 

Ole Pedersen f. 1823 fra Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1847 med Gunhild Trondsdatter f. ca 1822 fra Eiker. Fra 1850 til 1855 døpte de barn bosatt på Sandbakken u/Tufte i Gjerpen. I 1858 døpte de barn bosatt på Økter i Gjerpen. I 1860 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Søntvedt. Ole døde på Rønningen i 1862. Barnet fra 1860 døde i 1863 og da bodde moren på Rustad u/Tormodsrød.

 

Barn:

Grete Sofie Olsdatter f. 1847

Inger Thurine Olsdatter f. 1850

Anne Petrea Olsdatter f. 1853

Karen Olava Olsdatter f. 1855

Peder Olsen f. 1858

Gurine Olsdatter f. 1860 d. 1863

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1892 til 1902

 

Hans Nilsen f. 1858 var sønn av overnevnte Nils Helgesen. Hans giftet seg 1. gang i Sandar i Vestfold i 1882 med Maren Andrine Jansdatter f. 1860 fra Sandar. Fra 1888 til 1891 bodde familien på Sortedal og fra 1892 bodde de på i Rønningen u/Søntvedt. Maren Andrine døde på Rønningen i 1896. Hans giftet seg 2. gang i Siljan i 1900 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1864 fra Hogstad Nedre. Han overtok Tveitan Søndre etter sin far i 1902. Anne Helvig døde på Tveitan i 1913 og Hans døde der i 1934.

 

Se Tveitan

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1903 til 1905

 

Lars Jonsen f. 1874 fra Skilbred giftet seg i 1903 med Berte Marie Edvardsdatter f. 1875. Hun var født på Brekke i Sandsvær, men foreldrene kom til Grorud og siden til Kløverød i Siljan. Lars overtok som forpakter på Rønningen u/Søntvedt da han giftet seg i 1903. De døpte et barn der i 1904 og flyttet i 1905 til Prestegården i Siljan der de døpte et barn året etter. Lars og kona flyttet til Fjelldalen i Gjerpen og døpte barn der fra 1909.

 

Barn:

Jon Fjelldalen f. 1904 d. 1976

Edvard Jonsen f. 1906

Helene Fjelldalen f. 1909

Olaf Fjelldalen f. 1911 d. 2000

Lina Fjelldalen f. 1913 d. ung

Lina Helene Fjelldalen f. 1917

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1905 til etter 1910

 

Karen Andrine Abrahamsdatter f. 1876 var datter av Abraham Simonsen Østre Sølverød. I 1900 var hun tjenestejente hos sin overnevnte bror Kristian på Østre Sølverød. Hun fikk i 1901 sønnen Abraham med Ole Johansen Tormodsrød f. 1856 som var en gift mann. Hun bodde da på Tormodsrød. Karen Andrine bodde på Sølverød da hun giftet seg i 1901 med Anders Andersen Grinlia f. 1877 fra Grinlia i Gjerpen. De døpte et barn i 1902 bosatt på Sølverød, men flyttet siden til Rønningen u/Søntvedt. Anders forpaktet plassen fra 1905. Karen Andrine døde der i 1909. Anders nevnes som enkemann der i 1910 tellingen.

 

Se Sølverød

 

 

 

Bosatt/Bruker fra rundt 1935 (Trolig bosatt på plassen Rønningen)

 

Abraham Rønningen f. 1901 var en sønn som overnevnte Karen Andrine Abrahamsdatter fikk med Ole Johansen Tormodsrød. Han bodde med sin stefar på Rønningen u/Søntvedt i 1910. Hans mor var da død. Abraham ble gift med Olga Marie Pedersen (Haugerød) f. 1906 fra Gjerpen. Han skrev seg som Rønningen, og var trolig bosatt der. Abraham døde i 1986 og konen i 1999.

 

Barn:

Alvhild Rønningen f. 1931

Mary Rønningen f. 1933

Else Oddrun Rønningen f. 1936 f. 1936

Bjørg Solfrid Rønningen f. 1944

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her 1938 til 1962

 

Albert Rønningen f. 1902 var sønn av overnevnet Anders Andersen Grinlia. Albert giftet seg med Astrid Gunhilde Aasen f. 1908 fra Gjerpen. Albert forpaktet Rønningen fra 1938 til 1962. Jorden ble senere bortleid og plassen ble ubebodd. Han døde i Siljan i 1979 og hun døde der i 1987.

 

Barn:

Anny Elisabeth Rønningen f. 1936 d. 2014

Gerd Rønningen f. 1939

 

Familieark

 

 

 

Jorden ble senere bortleid og plassen ubebodd.