| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt – Gnr.17 Bnr.3

 

 

Treschow kjøpte Torsholt av Løvenskiold i 1886:

Skjøte på Torsholt løpenummer 524 - senere Bnr.3 med flere eiendommer fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

 

Torsholt Bnr.3 ble i 1891 overført til Torsholt Nordre Bnr.1. Tingl. 15.07.1891