| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


 

Kløverød/Solås Gnr.13 Bnr.12

 

(Senere adresse: Opdalsveien 347)

 

Anders Kristian Kløverød skilte ut Solås Bnr.12 fra Kløva Bnr.6 og solgt plassen til sin datter Anne, gift Svensen i 1936:

Skylldelingsforretning avholt 20.05.1936 på Kløva u/Kløverød Bnr.6, hvorved til Anne Svensen er utskilt Solås u/Kløverød Bnr.12.

Skjøte på Solås Bnr.12 fra Anders Kristian Kristiansen Kløverød f. 18.03.1874 til fru Anne Svendsen f. 16.11.1915 for kr. 500. (datert 03.09.1936)

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1936 til 1994

 

Harry Waldemar Vilfred Svendsen f. 1911 var født i Idd i Østfold, men hans foreldre kom til Kvelde. Harry giftet seg i 1834 med Anne Kløverød f. 1915 fra Kløva u/Kløverød. Hennes far skilte ut Solås Bnr.12 u/Kløverød og solgte plassen til henne i 1936. Datteren Magnhild overtok Solås i 1994. Anne døde i 1997.

 

Barn:

Oddmar Svendsen f. 1935

Magnhild Kristine Svendsen f. 1937

Tore Arvid Svendsen f. 1945

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1994

 

Magnhild Kristine Svendsen f. 1937 overtok Solås i 1994.

 

Se under hennes far