| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

 

Skilbred/Friborg Gnr.12 Bnr.7

 

 

(Senere adresse: Skilbredveien 125)

 

 

 

Edvard A Skilbred skilte i 1927 ut Friborg Bnr.7 fra Skilbred Søndre Bnr.2 til Johan Jonsen Skilbred:

Skylldelingsforretning avholt 11.11.1927 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Friborg Bnr.7.

 

Johan kjøpte plassen i 1937:

Skjøte på Skilbred/Friborg Bnr.7 fra Edvard Skilbred og hustru Simonine til Johan Skilbred for kr. 100. datert 19.06.1934, tingl. 16.07.1934

 

 

Anders Edvardsen Skilbred kjøpte samme år plassen på auksjon. (Sammen med Skilbred Søndre Bnr.2)

Auksjonskjøte på Skilbred/Friborg Bnr.7 og til Anders E Skilbred f. 16.11.1919 på Skilbred Bnr.2 og Skilbred/Friborg Bnr.7 for 8000 kr. (datert 03.02.1937)

 

 

Friborg Bnr.8 og Friborg Bnr.9 og muligens Friborg Bnr.7 ble drevet som et bruk.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

Bnr.7 – Friborg - 0 mark 05 øre Anders E. Skjelbred