| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

 

Moholt/Nygård Gnr.32 Bnr.29

 

 

Eiendommen Moholt/Nygård Bnr.29 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20 den 12.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Nygård Bnr.29 og Moholt/Naphaug Bnr.30. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.29 – Nygård- eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her se Moholt/Nygård Bnr.17