| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Tveiten – Gnr.23 Bnr.2

 

Senere adresse Gurholtveien 160

 

Se Tveiten før 1814

 

 

Tveiten var en husmannsplass under Gurholt frem til 1869 da den ble matrikulert som et eget underbruk.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Tveiten løpenummer 540b – senere Bnr.2 fra Gurholt løpenummer 540:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt løpenummer 540b – senere Bnr.2. Tinglyst 30.08.1869

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Tveiten Bnr.2 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt/Klovskogrønningen løpenummer 540i – senere Bnr.16. Tinglyst 01.11.1888

Skjøte på Gurholt/Tveiten Bnr.2 m.m. fra Treschow til Nicolai Svendsen for kr. 3200 med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, vandret og jaktrett. Datert 14.04.1893, tinglyst 18.04.1893

Uskiftebevilling for Nikolaj Sørensen Tvetens enke Elise Marie Tveiten. Datert 21.12.1917 (skulle nok vært 1927. JO), tinglyst 08.06.1928

Skjøte på Gurholt/Tveiten Bnr.2 med flere bruk fra Elise Tveten til Sigvart Tveten for kr. 15 500, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 21.01.1928, tinglyst 18.06.1928

Elise Tveten død 15.11.1940 ifølge dødsattest fra sognepresten i Siljan av 08.12.1940

Skjøte på Gurholt/Tveiten Bnr.2 fra Sigvart Tveiten til Nils N Tveiten f. 20.06.1902 for kr. 10 000. I tillegg til kjøpesummen, fritt hus og pleie kr. 18 000. Datert 09.02.1966.

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.2 – Tveiten – eier/bruker Nicolai Svendsen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.2 – Tveiten - 1 mark 17 øre - Sigvart Tveten

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1810 til 1868

 

Peder Findsen f. 1789 var sønn av Find Pedersen på Tveiten u/Gurholt. Peder giftet seg 1. gang i 1810 med Anne Nilsdatter f. 1781. Hun var datter av Nils Gundersen Tormodsrød. De overtok plassen Tveiten etter Peders far. Anne døde på Tveitan i 1823. Peder giftet seg 2. gang med Lisbeth Børgesdatter f. 1789 fra Øverbø. De bodde videre på Tveiten og Lisbeth døde der i 1857. I 1865 bodde han som husmann på Tveiten sammen med sønnen Børre og hans familie. Peder døde på Tveiten i 1868.

 

Se Tveitan u/Gurholt før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til 1882 (Pernille til 1892)

 

Børre Pedersen f. 1824 var sønn av overnevnte Peder Findsen Tveiten. Børre giftet seg i 1857 med Pernille Nilsdatter f. 1825 fra Hagen u/Gurholt. De ble bosatt på Tveiten u/Gurholt der hans far var husmann. De bodde der, sammen med hans far, i 1865. Hans far døde i 1868 og da overtok Børre som husmann etter han. I 1869 skilte Treschow ut plassen som eget bruk, Gurholt/Tveiten Bnr.2, og Børre ble da leilending. Børre døde på Tveiten i 1882. Pernille døde der i 1892.

 

Barn:

Elise Marie Børresdatter f. 1858 d. 1940

Peder Børresen f. 1860 d. 1861

Maren Børresdatter f. 1862 d. 1862

Peder Børresen f. 1862 d. 1862

Maren Petrea Børresdatter f. 1865 d. 1945

Nikoline Børresdatter f. 1868 d. 1933

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1882 til 1917 (Else til 1940)

 

Ole Nikolai Svendsen f. 1858 fra Austad skrev seg nok bare som Nicolai. Nikolai giftet seg i 1882 med Elise Marie Børresdatter f. 1858. Hun var datter av overnevnte Børre Pedersen Tveiten. Hennes far var først husmann, men ble leilending da Tveiten i 1869 ble skilt ut som en eget bruk. Nicolai og Else Marie ble bosatt på Tveiten. Hans svigerfar døde samme året som de giftet seg. Svigermoren levde til 1892. Nikolai overtok som leilending der og i 1893 ble de selveiere. Da kjøpte han brukene Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.15. Nikolai døde i 1917. Else Marie solgte i 1928 Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.5 til sønnen Sigvart Tveiten. Hun døde på Tveiten i 1940.

 

Barn:

Sigvart Tveiten f. 1883 d. 1970

Maren Petrea Tveiten f. 1885

Pernille Lovise Tveiten f. 1886

Bertinius Nikolaisen Tveitan f. 1888 d. 1971

Peder Tveiten f. 1890 d. 1958

Nikoline Elise Tveiten f. 1893 d. 1979

Hilda Marie Tveiten f. 1895 d. 1973

Ole Nikolaisen Tveiten f. 1897 d. 1979

Klara Tveiten f. 1899 d. 1900

Nils Tveiten f. 1902 d. 1969

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928 til 1970

 

Sigvart Tveiten f. 1883 var sønn av overnevnte Nikolai Svendsen Tveiten. Sigvart kjøpte i 1928 Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.15 av sin mor. Han solgte i 1966 eiendommene på Gurholt til sin bror Nils. Sigvart døde i 1970.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1966 til 1969

 

Nils Tveiten f. 1902 kjøpte sin bror Sigvart sine eiendommer på Gurholt i 1966, men døde alt i 1969.

 

Se under hans far