| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Tufte – Gnr.28 Bnr.19

 

 

Treschow skilte i 1930 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 til Haldor Tufte.

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 03.11.1930, hvorved er utskilt til Haldor Tufte eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19. Tinglyst 07.11.1930

 

Treschow solgte i 1942 eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 til Haldor Hansen Tufte:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 fra Treschow til Haldor Hansen Tufte f. 03.01.1880 for kr. 500. Datert 04.05.1942

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.19 – Tufte - 0 mark 10 øre - Halvor Hansen Tufte 

 

 

Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.14 og Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.19 ble i 1957 sammenføyd med Gonsholt Søndre/Gonsholt vestre Bnr.13 som Gonsholt Søndre/Tufte Bnr.13.

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker se Gonsholt Søndre/Vestre - Tufte Bnr.13