| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Rød - Gnr.1 Bnr.13

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 Sølland Bnr.8 til Treschow. Sølland/Rød Bnr.13 ble fraskilt Sølland/skog Bnr.8 i 1891:

Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1891 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow utskilte Sølland Bnr.13. Tingl. 02.11.1891

 

Sølland Bnr.18 ble utskilt fra Sølland/Rød Bnr.13 i 1911:

Skyldelingsforretning avholdt 9. juni 1911 på Sølland Bnr.13 hvorved Treschow utskilte Sølland Bnr.18. Tingl. 12.07.1911

 

 

 

Matrikkelen 1905 
Sølland Gnr 1
Bnr.13 - Rød - eier/bruker Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Sølland Gnr.1
Rød Bnr.13 - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Rød

 

 

Bosatt her fra 1898 til ca 1904

 

Martin Andersen f. 1864 fra Grorud Øvre giftet seg i Skien i 1889 med Anne Olsdatter f. 1865. De døpte barn bosatt i Skien til 1890 før de flyttet til Nisterud under Bø i Gjerpen. I 1898 flyttet familien til Siljan og forpaktet gården Rød av Treschow. De var bosatt der i 1900. De flyttet ca 1904. Martin døde på Findal i Solum i 1926.

 

Barn:

Andreas Martinsen Rød f. 1889

Ole Martinsen Rød f. 1890 d. 1950

Karl Martinius Martinsen Rød f. 1893

Gustav Martinsen Rød f. 1894

Ragnvald Martinsen Rød f. 1896 f. 1967

Nils Martinsen Rød f. 1898 d. 1940

Klara Mathilde Rød f. 1900 d. 1975

Olaf Martinsen Rød f. 1902

Ingvald Martinsen Rød f. 1904

 

Familieark

 

 

 

Fra 1911 se Rød Nordre Bnr.18

 

 

 

Bosatt her fra 1909 til 1929

 

Overnevnte Isak Ingebretsen f. 1856 sin familie. 

 

Se Sølland/Rød Øvre Bnr.3

 

 

 

Bosatt her fra 1924 til 1977

 

Ole Johansen Holtsdalen f. 1904 giftet seg i 1929 med Maggi Otilde Rød f. 1899. Ole var født i Kodal, men foreldrene kom til Holtsdalen i Siljan. Maggi Otilde var ei jente som var født i Skien, men som var oppvokst hos Isak Ingebretsen Rød som en pleiedatter. De kjøpte Rød Nordre av han i 1924. Hun døde i 1981 og han i 1982.

 

Barn:

Ruth Holtsdalen f. 1930

Erling Holtsdalen f. 1933

Reidun Holtsdalen f. 1938

 

Familieark

 

 

Sønnen Erling Holtsdalen overtok gården i 1977.