| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

 

Island/Vestjordet – Gnr.4 Bnr.20

 

 

Senere adresse: Rustadveien 244

 

 

Island/Vestjordet Bnr.20 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1899:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 den 09.10.1899, hvorved Anton Andersen utskilte Island/Vestjordet Bnr.20. Tingl. 08.11.1899

 

(Anton Andersen hadde kjøpt Island Bnr.13 av Treschow i 1893 og eide da Bnr.13 i 1899.)

 

 

 

Anton Andersen solgte i 1900 Island/Vestjordet Bnr.20 til Kristian Abrahamsen Sølverød:

Skjøte på Island/Vestjordet Bnr.20 fra Anton Andersen til Kristian Abrahamsen for kr. 600. Tingl. 20.12.190

 

 

 

Matrikkelen 1901

Island Gnr. 4

Island – Bnr.20 – Vestjordet – eier/bruker Kristian Abrahamsen

 

 

 

Kristian Abrahamsen solgte i 1939 Island/Vestjordet Bnr.20 til Olai Nilsen Sølland:

Skjøte på Island/Vestjordet Bnr.20 fra Kristian Abrahamsen Sølverød til Olai Nilsen Sølland for kr. 11 000, hvorav for løsøre kr. 2100. Udatert (Skrevet for 4-5 år tilbake iflg. osv) med påtegning av 24.08.1937, hvori selgerens fomentlige arvinger forbeholder seg forkjøpsretten, hvori kjøperen osv) datert 14.09.1939

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr.20 - Vestjordet - eier/bruker Olai Nilsen Søland