| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

 

 

Brumyr u/Island

 

Brumyr var en boplass (u/Island) ved Hogstad kraftstasjon, som nevnes rundt 1900.

 

 

Manntall for Brumyr

 

 

 

 

Nevnt her i 1884, 1886 og 1887

 

Anders Anundsen f. 1853 fra Dammyra u/Island giftet seg 1. gang i 1877 med Anne Andersdatter f. 1855 fra Kåsa u/Hogstad. De flyttet litt og døpte barn bosatt på Hogstadkåsa, Dammyra u/Island, Toa u/Island og Brumyr u/Island. Hans første kone døde i barselseng på Brumyr i 1886. Anders giftet seg 2. gang i 1887 med Sofie Kristensdatter f. 1860 fra Seteret u/Island. De døpte et barn bosatt på Brumyr u/Island i 1887. Anders flyttet til Gjerpen med kona sin 2. kone Sofie og barna Abraham og Anders Kristian i 1898. Anders ble forpakter på Vassenden u/Mo i Gjerpen. Anders døde i 1909.

 

Anders Anundsen og Anne Andersdatter sine barn:

Johan Andersen f. 1878

Oluf Andersen f. 1879 d. 1957

Inger Helene Andersdatter f. 1880

Gunelia Andersdatter f. 1882 d. 1939

Abraham Andersen f. 1884 d. 1940

 

Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter sine barn:

Anders Kristian Andersen f. 1887

Isak Andersen f. 1890

Ole Andersen f. 1892

Jacob Andersen f. 1895

Karoline Andersen f. 1897 d. 1920

Karl Andersen f. 1900 d. 1908

Martin Andersen f. 1902

Sigvart Andersen f. 1904

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1894 

 

Inderst Ole Olsen f. 1820 døde på Brumyr i 1894. Ifølge kirkeboken var han da gift. Noe mer står ikke. Jeg er usikker på hvem dette var?

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1895 og 1896

 

Hellik Olsen f. 1859 fra Sandsvær bodde på Brumyr i Siljan da han giftet seg i 1895 med Karoline Elise Hansdatter f. 1875. Hun bodde også på Brumyr i Siljan da de giftet seg men hadde samme året flyttet til Siljan fra Skien. Hennes foreldre hadde tidligere bodd i Siljan. Hellik bodde nok på plassen før de giftet seg, men er usikkert når han kom dit. De døpte et barn bosatt på Brumyr i Siljan i 1896, men fra 1898 var de bosatt i Skien. De nevnes i Duestien i Skien i 1900 og da nevnes Hellik som tømmerhugger.

 

Barn:

Magnhild Olava Herleiksdatter f. 1896

Olaf Olsen f. 1898

Henry Olsen f. 1899

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1902

 

Skomakeren Johan Kristian Andersen f. 1867 og Elise Marie Borgersdatter f. 1869 døpte et barn i 1902 bosatt på Brumyr.

 

Se Høiseth Bnr.16 u/Høiseth

 

 

 

Nevnt her i 1905 og 1910

 

Wilhelm Olsen f. 1862 fra Sverige giftet seg i Skien i 1899 med Thea Abrahamsdatter f. 1881 fra Godal i Gjerpen. Hennes foreldre nevnes på Lystjern u/Island i Siljan, men flyttet til Gjerpen i 1880. Wilhelm og Thea ble bosatt i Gjerpen og nevnes under Søndre Mæla i 1900. Fra 1905 nevnes familien i Siljan. De ble der bosatt på Brumyr u/Island i Oppdalen. (Det kan ha vært i forbindelse med kraftverksutbyggingen på Hogstad. Wilhelm var gråstensmurer.) Han nevnes som leilending bosatt på Brumyr da de døpte barn der i 1905 og 1910. De nevnes siden på Nystua u/Godalseter i Gjerpen og ligger begge gravlagt i Gjerpen. Wilhelm døde i 1934 og Thea i 1961.

 

Barn:

Ragna Elisabeth Olsen f. 1899 d. 1996

Agnes Olava Olsen f. 1900 d. 1985

William Olsen f. 1903

Aagot Olsen f. 1905 d. 1978

Oskar Olsen f. 1910 d. 1997

Sigmund Olsen d. 1919 d. 1995

 

Familieark