| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


  

Vanebuseter – Gnr. 6

 

Vanebuseter/Vanebu lå ca.4 km nord for Opdalen.

Løvenskiold eide Vanebuseter i 1814. 

 

Se Vanebu/Vanebuseter før 1814

 

 

Det var et løpenummer på Vanebuseter i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Vanbosæter matrikkelnr. 160 (gammelt matrikkelnummer 171)
Løpenummer 493 - Vanobusæter - skyld 1 hud - oppsitter Ole Nielsen 

 

Løvenskiold solgte gården til Treschow i 1873:

Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til F. W. Treschow på Vanebuseter - løpenummer 493 m.m. for 58 000 spd., datert 18.10.1873, tingl. 20.10.1873

 

Manntall for Vanebuseter

 

  

(Med plassen Toklev Vannfall Bnr.3 og Nordre Vanebu)

 

 

 

Her følger Bnr.1 og Bnr.2

 

 

Vanebuseter - løpenummer 493b - senere Bnr.2 (indmark) ble utskilt fra Vanebuseter - løpenummer 493(a) - senere Bnr.1 i 1873. Den sistnevnte ble nå en ren skogseiendom. Dette skjedde da idet Treschow overtok gården. 

 

 

Vanebuseter - løpenummer 493(a) - Bnr.1

Skjøte fra kammerherrinde Løvenskiold til F. W. Treschow på Vanebuseter - løpenummer 493 m.m. for 58 000 spd., datert 18.10.1873, tingl. 20.10.1873

Skylldelingsforretning avholdt på Vanebuseter - løpenummer 493 den 10.10.1873, hvorved utskilt Vanebuseter - løpenummer 493b – senere Bnr.2, tingl. 20.10.1873

Dette bruk ble nå da Løpenummer 493a – senere Bnr.1 og dette ble en ren skogseiendom.

Skylldelingsforretning avholdt på Vanebuseter Bnr.1 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3, tinglyst 25.09.1920

 

Vanebuseter - løpenummer 493b - Bnr.2 (indmark)

Skylldelingsforretning avholdt på Vanebuseter - løpenummer 493 den 10.10.1873, hvorved utskilt Vanebuseter - løpenummer 493b – senere Bnr.2, tingl. 20.10.1873

Skylldelingsforretning avholdt på Vanebuseter Bnr.2 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Toklev vannfall og Vanebudam Bnr.3, tinglyst 25.09.1920

 

 

 

 

Bosatt her fra 1807 til ca 1820

 

Jens Nilsen f. 1784 var sønn av Nils Sondresen Vanebuseter. Jens giftet seg i 1807 med Ingeborg Nilsdatter f. 1782 fra Hogstad. De ble bosatt på Vanebu/Vanebuseter og Jens døde der i 1813. Ingeborg brukte trolig Vanebuseter frem til hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1821 med Isak Andersen f. 1772. Han var enkemann fra Setre i Gjerpen. Hun flyttet dit og fikk tre barn med Isak mens de bodde på Setre. Isak døde der i 1839 og Ingeborg var enke i mange år og døde ikke før 1863.

 

Se Vanebuseter før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1820 til  1872

 

Ole Nilsen f. 1787 var bror til overnevnte Jens Nilsen. Ole giftet seg i 1820 med Anne Pedersdatter f. 1792 fra Tveitan. Ole overtok bygselen på Vanebuseter og nevnes der i 1846 og 1865 tellingen. Anne døde på Vanebuseter i 1864. Ole nevnes som enkemann på Vanebuseter i 1865. Han står da som gårdbruker, men gården ble bestyrt av sønnen Nils og hans kone. Ole døde på Vanebuseter i 1872.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1821

Ingeborg Olsdatter f. 1823 d. 1902

Gunhild Marie Olsdatter f. 1828 d. 1910

Peder Olsen f. 1830 d. 1832

Anne Helvig Olsdatter f. 1834 d. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1853 til 1875

 

Nils Olsen f. 1821 var sønn av overnevnte Ole Nilsen Vanebuseter. Ole reiste til Amerika i 1849, men kom tilbake i 1853. Han giftet seg samme året i Siljan med Ingeborg Simonsdatter f. 1830 fra Solverød. De ble bosatt på Vanebuseter. I 1865 nevnes han der sammen med sin far som var enkemann. Nils og kona bestyrte da gården for hans far. Nils sin far døde på Vaneboseter i 1872. De flyttet i 1875 til Skien. De var bosatt i Skien i 1900 med tre ugifte barn, Simon, Nils Jacob og Maren.

 

Barn:

Anne Kristine Nilsdatter f. 1853

Peder Nilsen f. 1855 d. 1862

Ole Nilsen f. 1858

Simon Nilsen f. 1860

Gunhild Marie Nilsdatter f. 1862

Maren Helvig Nilsdatter f. 1865

Peder Nilsen f. 1867

Nils Jacob Nilsen f. 1870

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1875 til ca.1891

 

Johannes Pedersen f. 1837 fra Teigen i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1862 med Anne Pernille Isaksdatter f. 1838. Hun var datter av Isak Abrahamsen Toa. De ble bosatt på Toa og i 1865 nevnes det at Johannes hjalp sin svigerfar med plassen. Han svigerfar døde på Toa i 1872 og Johannes og Anne Pernille var på plassen til 1874. Fra 1876 døpte de barn bosatt på Vanebuseter. De reiste til Amerika i 1893.

 

Se Toa u/Island

 

 

 

Bosatt her ca.1891 til 1925

 

Halvor Alfsen f. 1835 var sønn av Alf Jonsen på Moen u/Island.. Halvor fikk et uekte barn i 1858 med Lene Marie Pedersdatter f. 1830 fra Sande i Vestfold. Hun bodde da på Kåsene u/Sølland og var blitt konfirmert i Siljan i 1848. Hun døde på Killemyr Siljan i 1883. Halvor giftet seg i 1859 med Anne Helvig Andersdatter f. 1834 fra Oredalen u/Tveitan. De ble bosatt på Moen u/Island og Halvor nevnes som husmann der i 1865. De flyttet siden til Vanebuseter og nevnes der i tellingen i 1891. (De kan ha kommet dit noen år tidligere) De kom dit etter Johannes Paulsen. I 1900 bodde Hans og familien på Vanebuseter og i 1910 bodde han og kona på der. Anne Helvig døde på Vanebuseter i 1914 og Halvor døde der i 1925.

 

Se Moen u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1912 til 1960 (Maren Sofie til 1963)

 

Anders Kristian Halvorsen f. 1874 var sønn av overnevnte Halvor Alfsen. Anders Kristian giftet seg borgerlig i Skien i 1905 med Maren Sofie Gulliksdatter f. 1881 fra Lardal. Han overtok på Afsøla i 1906 og var der til 1911. I 1912 overtok han Vanebuseter etter sin far. Han døde der i 1960. Maren Sofie døde på Vanebuseter i 1963.

 

Barn:

Georg Vanebu f. 1906 d. 1985

Anna Halvarda Vanebu f. 1908 d. 2001

Helga Vanebu f. 1910 d. 1992

Ester Vanebu f. 1911

Alf Vanebu f. 1914 d. 1938

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Georg Vanebu f. 1906 overtok på Vanebuseter etter sin far i 1960 og drev gården et par år. Gården ble etter dette nedlagt og husene ble revet.

 

Se under hans far