| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

Tveitan/Østgaard Gnr.9 Bnr.19

 

 

Eiendommen Tveitan/Østgaard Bnr.18 nevnes i matrikkelutkastet i 1950. Den var da eid og brukt av søsknene Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan.

 

Se under deres far Johan Jacobsen Tveitan

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

Bnr.19 – Østgaard - 0 mark 01 øre - Solve J. Tveitan og Jenny Tveitan