| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

Hagen u/Høiseth

 

Se Hagen før 1814

 

Dette var bare en stue som lå under Hagen som lå under Høisethagen i 1875. 

 

Manntall Høiseth

 

 

Bosatt her fra 1848 til 1873 (Pernille til 1876)

 

Jacob Pedersen f. 1811 fra Høiseth giftet seg i 1848 med Pernille Pedersdatter f. 1816 fra Gjerpen. De hadde før dette fått et uekte barn sammen i 1845. De ble bosatt på Høiseth og bodde nok på husmannsplassen Hagen u/Høiseth fra starten av. De nevnes der i 1865. Jacob døde der i 1873 og Pernille i 1876.

 

Barn:

Karen Jacobsdatter f. 1845 f. 1856

Peder Jacobsen f. 1849 d. 1860

Anne Jacobsdatter f. 1850 d. 1942

Nella Jacobsdatter f. 1853

Nils Jacobsen f. 1856 d. 1860

Karine Jacobsdatter f. 1858 d. 1879

 

Familieark

 

 

Det nevnes ikke husmannsplasser under Høiseth i 1900. Denne plassen ble nok skilt ut som Nyhagen Bnr.9 i 1875.