| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Island/Haugland – Gnr.4 Bnr.25

 

 

(Senere adresse: Rustadveien 290)

 

 

 

Island/Haugland Bnr.25 ble utskilt fra Island Vestre Bnr.13 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 den 15.05.1920, hvorved Ole Halvorsen utskilte til Jonas Larsen plassen Island/Haugeland Bnr.25. Tingl. 29.05.1920

 

 

Plassen ble solgt av Ole Halvorsen Island til Jonas Larsen i 1928 for 1000 kr:

Skjøte på Island/Haugeland Bnr.25 fra Ole Halvorsen Island til Jonas Larsen for kr. 1000, med forbehold om forkjøpsrett for selger samt innhegning av jorden og bortleding av noe vann. Dat. 04.07.1928, thingl. 16.07.1928

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr.25 – Haugland - Jonas Larsen      

 

 

 

Bosatt her fra 1928 til 1971

 

Jonas Larsen f. 1888 fra Kåsene u/Sølland giftet seg i 1915 i Eidanger med Anne Tollefsdatter f. 1877 fra Herrefoss i Aust Agder. Jonas kjøpte i 1928 plassen Haugland u/Island av Ole Halvorsen Island. Anne døde på Haugland i 1966 og Jonas døde i 1971. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1971

 

Bjarne Slettedal f. 1905 var gift med Synnøve Wangen f. 1923. Bjarne var lærer i Opdalen i Siljan fra 1962. I 1971 kjøpte han Haugland u/Island av arvingene etter Jonas Larsen og Anne Tollefsdatter. Bjarne døde i 1984 og Synnøve i 2011.

 

Barn:

Grete Synnøve Slettedal f. 1944

Torbjørn Slettedal f. 1949 d. 1997

Einar Slettedal f. 1953

Karin Wenche Slettedal f. 1957

 

Familieark