| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Skog - Gnr.1 Bnr.8

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut skogseiendommen Sølland Bnr.8 fra Sølland/Slaatte Bnr.5 og solgte den til Treschow

 

 

 

Sølland/Skog Bnr.8 (løpenummer 482d, 481b og 483d)

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Slaatte Bnr.5 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.8 Tingl. 13.09.1886

 

Løvenskiold solgte samtidig Sølland/Skog Bnr.8 til Treschow:

Skjøte fra Løvenskiold til Treschow på skogseiendommen Sølland Bnr.8 m.m. Tingl. 01.12.1886

 

Rød Øvre Bnr.4 ble i 1891 overført Sølland/Skog Bnr.8:

Sølland – Rød Øvre Bnr.4 (løpenummer 481b) ble i 1891 overført til Sølland (skog) Bnr.8. Tingl. 15.07.1891

 

Sølland Bnr.12 ble i 1891 overført til Sølland Bnr.8. Tingl. 15.07.1891

 

 

Treschow skilte ut flere underbruk fra Sølland/Skog Bnr.8:

 

Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1891 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow utskilte Sølland/Rød Bnr.13, Sølland Søndre Bnr.14 og Sølland Nordre Bnr.15. Tingl. 02.11.1891

 

Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1918 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Gullik Bratsberg utskilte Sølland/Granheim Bnr.21. Tingl. 23.11.1918

 

Skyldelingsforretning avholdt 2. sept 1920 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Vesfold Kraftselskap utskilte Sølland/Søllandselven Bnr.22. Tingl. 25.09.1920

 

Skyldelingsforretning avholdt 7. sept 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Gullik Olsen Bratsberg utskilte Sølland/Granheim Bnr.24. Tingl. 24.09.1921

 

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Solve Jacobsen Hogstad utskilte Sølland/Holmen Bnr.25. Tingl. 12.10.1921

 

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Peder J Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.26. Tingl. 12.10.1921

 

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Jacob O Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.27. Tingl. 12.10.1921

 

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr.1

Bnr.8 - Søland (skog) - eier/bruker Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Søland skog Bnr.8 - F. M. Treschow