| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814 


   

Kløverød/Kløva Gnr.13 Bnr.6

 

 

Se Kløva før 1814

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 351)

Kløva Bnr.6 ble skilt ut fra Kløverød Bnr.1 i 1901 av enken etter Kristin Evensen Kløverød.:

Skylldelingsforretning på Kløverød Bnr.1, utskilt Kløva u/Kløverød Bnr.6. (tingl.07.08.1901)

 

Fjeldheim Bnr.8 ble utskilt fra Kløva i 1906:

Skylldelingsforretning avholt 31.08.1906 på Kløva u/Kløverød Bnr.6, hvorved utskilt Fjeldheim u/Kløverød Bnr.8.

 

Enken etter Kristian Evensen eide Kløverød Bnr.1 da denne plassen ble utskilt. Hun eide da også Kløva etter at den var utskilt. Hun solgte i 1907 Kløva til sønnen Anders mot opphold for seg og sin datter Hella Karoline:

Skjøte på Kløva u/Kløverød Bnr.6 fra Kristian Evensen Kløverøds enke til Anders Kristian Kristiansen Kløverød for kr. 2819 og den halve forsørgelse av enken og hendes datter Hella Karoline for livstid. (tingl. 17.07.1907)

 

Solås Bnr.12 ble utskilt fra Kløva i 1906 til Anders Kristian Kløverød sin datter Anne, gift Svensen:

Skylldelingsforretning avholt 20.05.1936 på Kløva u/Kløverød Bnr.6, hvorved til Anne Svensen er utskilt Solås u/Kløverød Bnr.12.

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1796 til 1845

 

Ingeborg Larsdatter f. 1735 var enke på Kløva og giftet seg for 3. gang i 1786 med Ole Johannesen f. ca 1758. Ingeborg døde på Kløva i 1815. Ole Johannesen bodde videre på Kløva og giftet seg 2. gang med tjenestepiken Kirsten Jacobsdatter f. ca 1783. Hun døde på Kløva i 1823. Ole giftet seg samme året for 3. gang med Helvig Nilsdatter f. 1781 fra Vanebu. Hun døde på Kløva i 1829. Ole døde på Kløva i 1845.

 

Se Kløva u/Kløverød før 1814

 

Ole Johannesen og Kirsten Jacobsdatter sine barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1816 d. 1892

Jacob Olsen f. 1819

Karen Olsdatter f. 1821

Johannes Olsen f. 1823 d. 1823

Nils Olsen f. 1823 d. 1823

 

Familieark

 

 

Bosatt/Brukere her fra ca 1845 til 1853 (Uvisst hor lenge Anne bodde der som enke.)

 

Jacob Fredriksen f. 1797 ble født i Skien, men farfaren kom fra Tveitan i Siljan. Jacob giftet seg i Siljan i 1831 med Anne Olsdatter f. 1794 fra Oredalen u/Tveitan. De døpte barn på Snurren u/Prestegården i 1830 og på Kåsene u/Sølland i 1834. Familien har så kommet til Kløverød der de nevnes under Kløverød. Det betyr at de har bodd på en plass under Kløverød, uten at plassens navn ble nevnt. Deres datter Karen døde der i 1848 og Jacob døde der i 1853. Ut fra dette er det usikkert når de kom til Kløverød og når enken flyttet. De kom nok ganske sikkert på plassen Kløva u/Kløverød. Ole Johanesen Kløva døde i 1845, så de har nok da kommet dit etter han. Det passer jo med at datteren døde der i 1848. Anne var legdslem hos Helge Helgesen på Hogstad i 1865 og døde der som legdslem i 1878.

 

Barn:

Ingeborg Jacobsdatter f. 1830 d. 1864

Karen Jacobsdatter f. 1834 d. 1848

 

Familieark

 

 

 

Plassen lå nå trolig øde en tid frem til den ble skilt ut fra Kløverød Bnr.1 i 1901

 

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1907 til 1950 (Olette Marie til 1956)

 

Anders Kristian Kristiansen f. 1874 var sønn av Kristian Evensen Kløverød. Hans far kjøpte Kløverød Bnr.1 i 1893 og døde der i 1897. Hans mor skilte i 1901 ut Kløva Bnr.6 fra Kløverød Bnr.1 i 1901 og solgte den til Anders Kristian i 1907. Anders Kristian giftet seg i 1907 med Olette Marie Anundsdatter f. 1876 fra Lardal. De ble bosatt på Kløva u/Kløverød. Anders Kristian døde i 1950. Olette Marie døde i 1956.

 

Barn:

Einar Kristiansen Kløverød f. 1909 d. 1967

Emma Alvilde Kløverød f. 1911 d. 1933

Anne Kløverød f. 1915 d. 1997

Magnhild Kristine Kløverød f. 1917 d. 1920

 

Familieark

 

 

 

 

Brukere/Bosatt her fra 1956

 

Åge Kristoffer Jørgensen f. 1931 var sønn av Emma Alvilde Kløverød. Han overtok Kløva i 1956 etter sin mormor. Han giftet seg i Lardal i 1958 med Berit Berg f. 1939 og ble bosatt på Kløva. Berit døde i 1991 og Åge Kristoffer i 2008.

 

Barn:

Else Marie Jørgensen f. 1959

Karin Jørgensen f. 1965

 

Familieark