| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


  

Sortedal – Gnr.24

 

Sortedal lå et stykke nordøst for Gorningen. 

Kongen eide Sortedal i 1814. 

 

Se Sortedal før 1814

 

  

Manntall for Sortedal

 

 

 

 

(Med Sortedal/Tangen Bnr.3 og plassen Gjeitøya)

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Sortedal fra 1747. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Sortedal, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

Det var bare et løpenummer på Sortedal i 1838.

Matrikkelen 1838
Sortedal matrikkelnr.178 (gammelt matrikkelnummer 170)
Løpenummer 543 - Sortedal - skyld 6 skinn - oppsitter John Pedersen 

 

 

Her følger Sortedal Bnr.1, Sortedal Bnr.2.

 

Sortedal - løpenummer 543

Bøkselsbrev på Sortedal fra Michael Treschow til Christen Jonsen og hustru for deres levetid. Datert 01.08.1843, tinglyst 10.01.1844

Treschow avholdt i 1873 skylddeling på Sortedal - løpenummer 543 – senere bruksnummer 1, hvorved utskilt Sortedal/indmarken – løpenummer 543 b – senere Bnr.2 og Sortedal/plassen Tangen – løpenummer 543 c – senere Bnr.3. Den gjenværende delen ble Sortedal/skogen - løpenummer 543a – senere bruksnummer 1. Datert 15.10.1873, tinglyst 01.11.1873

 

Matrikkelen 1905

Sortedal Gnr.24

Bnr.1 - Sortedalen (skogen) - eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 - Sortedalen (indmarken) - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sortedal Gnr.24

Bnr.1 - Sortedalen (skogen) - eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 - Sortedalen (innmarken) - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1798 til 1839 (Åste til 1859)

Jon Pedersen f. 1778 var sønn av Peder Jonsen Sortedal. Jon var skoleholder da han giftet seg med Åste Olsdatter f. 1774 i 1804. Hennes foreldre nevnes på Tormodsrød. Jon overtok som bruker/leilending på Sortedal etter sin far i 1798 og drev som omgangsskolelærer i ytre Slemdal. Jon døde på Sortedal i 1839 og konen satt med bygselen til sønnen Kristen overtok i 1843. Åste døde der i 1859.

 

Se Sortedal før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1843 til 1878

 

Kristen Jonsen f. 1815 var sønn av overnevnte Jon Pedersen. Kristen giftet seg i 1843 med Pernille Jonsdatter f. 1819 fra Gonsholt. De ble bosatt på Sortedal og i 1844 fikk Kristen bygselen på gården. Hans mor var i 1846 bosatt på Sortedal på legd og hun døde i 1859. Pernille døde på Sortedal i 1872 og Kristen døde der i 1878.

 

Barn:

Jon Kristensen f. 1843 d. 1882

Maren Kristensdatter f. 1846 d. 1876

Ole Kristensen f. 1849 d. 1851

Anne Karine Kristensdatter f. 1852 d. 1853

Anne Karine Kristensdatter f. 1857

Ole Kristensen f. 1859 d. 1860

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1878 til 1888

 

Kristen Olsen f. 1830 var sønn av Ole Andersen Ødegården. Kristen giftet seg i 1864 med Maren Dortea Jensdatter f. 1839 fra Siljan. I 1865 bodde de sammen med hans far på Ødegården. De bodde der da med en datter og hans søster Maren. De døpte barn bosatt på Ødegården frem til og med 1870. Kristen fikk bygselen på Sortedal i 1878 og døpte et barn der i 1879. Han hadde bygselen til 1888. De flyttet så til Gromstulen u/Bø i Gjerpen. Kristen nevnes der som skogsarbeider og leilending. Maren Dortea døde på Gromstulen i 1897. Kristen døde der i 1913.

 

Se Gurholt/Ødegården Bnr.3

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1888 til 1891

 

Hans Nilsen f. 1858 var sønn av Nils Helgesen. Hans giftet seg 1. gang i 1882 i Sandar i Vestfold med Maren Andrine Jansdatter f. 1860 fra Sandar. Fra 1888 til 1891 bodde familien på Sortedal der Hans hadde bygselen. Fra 1892 bodde de på i Rønningen u/Søntvedt. Maren Andrine døde på Rønningen i 1896. Hans giftet seg 2. gang i Siljan i 1900 med Anne Helvig Jacobsdatter f. 1864 fra Hogstad Nedre. Han overtok Tveitan Søndre etter sin far i 1902. Anne Helvig døde på Tveitan i 1913 og Hans døde der i 1934.

 

Se Tveitan

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1891 til 1896

 

Ole Pedersen f. 1849 fra Sauherad giftet seg i Sauherad i 1874 med Kirsti Halvorsdatter f. 1841 fra Sauherad. De døpte et barn bosatt på Lagmannshøgda i Gjerpen i 1876. Familien kom til Siljan i 1876 og døpte barn bosatt på Sandbrekkene. Fra 1891 til 1896 bodde familien på Sortedal der Ole hadde bygselen. Familien bodde i 1900 på Falkum gård i Gjerpen der Ole var stallmann. De flyttet etter dette til Kjendalen i Solum. Ole døde i Solum i 1905. Kirsti døde der i 1912.

 

Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1897 til ca 1907

 

Haakon Olsen f. 1864 fra Målselv i Troms giftet seg med Guri Ingebretsdatter f. 1866 fra Målselv. Haakon sin var, Ole Haakonsen, hadde kommet til Siljan og kjøpt Gurholt/Østre Bnr.17 i Siljan av Treschow i 1893. Haakon og Guri døpte barn bosatt på Målselv til 1895. I 1897 døpte de barn bosatt hos hans far på Gurholt. Haakon fikk så bygsel på Sortedal og familien ble bosatt der og døpte barn bosatt der til 1906. De skrev seg som Bakkehaug. I 1910 bodde familien på Myre i Røyken. Da blir de nevnt med flere barn.

 

Barn:

Ingebrigt Bakkehaug f. 1891

Hanne Bakkehaug f. 1893

Ole Bakkehaug f. 1895

Karl Bakkehaug f. 1897

Hansine Bakkehaug f. 1900

Haakon Bakkehaug f. 1903

Gudrun Bakkehaug f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her ca 1910

 

Georg Herman Gulliksen f. 1883 fra Gonsholt giftet seg i 1907 med Anne Olsdatter f. 1884 fra Gonsholt. De døpte et barn i 1908 bosatt på Gonsholt. I 1910 nevnes de som bosatt på Sortedal Bnr.2. Vestgård ble utskilt fra Søndre Gonsholt i 1914 og Georg ble da bruker der. Han kjøpte i 1933 eiendommen Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. I 1966 solgte han begge sine eiendommer til Alf Kiste. Anne døde i 1962. Georg døde i 1967.

 

Barn:

Matgit Gonsholt f. 1908 d. 1950

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1915 til 1923

 

Johan Edvard Olsen f. 1872 fra Hvarnes giftet seg i Hvarnes i 1903 med Ingeborg Pedersdatter f. 1880 fra Siljan. De døpte barn bosatt på Svartåen i Kodal i Andebu i 1904 og 1904. De var bosatt på Svartåen i 1910. I 1912 og 1914 døpte de barn bosatt på Kirkerud i Hvarnes. De kom så til Siljan og var på Sortedal en periode. I 1918 bodde de på Sortedal, for da ble sønnen Ole konfirmert bosatt der. De flyttet nok ca 1924, for dette året ble Johan bruker på Holtsdalen u/Kiste Søndre. Sønnen Bjarne overtok som bruker etter faren på Holtsdalen i 1938.

 

Se Holtsdalen u/Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1923 til 1977

 

Olaf Olsen f. 1888 fra Rønningene u/Øverbø giftet seg i 1913 med Klara Marie Kristiansdatter f. 1892 fra Sandbrekkene u/Øverbø. De døpte et barn bosatt på Rønningen i 1913 og på Kjølnes i 1915. Fra 1917 til 1921 bodde de på Saga. Familien bodde på Sortedal fra 1923. De nevnes der i Norske gårdsbruk i 1955. Olaf kjøpte i 1951 eiendommen Austad/Seierstad Bnr.37. Klara døde i 1975. Olaf døde i 1977.

 

Barn:

Marie Sortedal f. 1913

Anton Sortedal f. 1915 d. 1993

Kristian Sortedal f. 1917

Birgit Sortedal f. 1919

Liv Sortedal f. 1921

Jan Sortedal f. 1923 d. 1945

Rosa Lillian Therese Sortedal f. 1925 d. 1972

Magnar Emanuel Sortedal f. 1927 d. 1976

Roald Sortedal f. 1929 d. 2000

Eli Olga Sortedal f. 1931 d. 2009

Rakel Sortedal f. 1936

 

Familieark

 

 

 

Etter denne familien har Sortedal ligget øde.