| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Solbakken – Gnr.23 Bnr.21

 

Senere adresse Gurholtveien 193

 

Ole HaagensenGurholt Østre Bnr.17 skilte i 1904 ut eiendommen Gurholt/Solbakken Bnr.21 og solgte den i 1906 til Karl Martinius Magnussen:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Østre Bnr.17 den 13.10.1904, hvorved utskilt Gurholt/Solbakken Bnr.21. Tinglyst 16.11.1904

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Ole Haagensen Bakkehaug til Karl Matisen Værket for kr. 5475. Datert 23.06.1906, tinglyst 30.06.1906

 

Da Karl Martinius Magnussen døde i 1919 overtok foreldrene Gurholt/Solbakken Bnr.21. De solgte den i 1921 til sønnen Knut Mathisen:

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Magnus Mathisen til Knut Magnussen Solbakken for kr. 14700, hvorav for løsøre kr. 8000, med forbehold om fritt opphold deres levetid osv. Datert 07.03.1921, tinglyst 16.03.1921

Attest fra lensmannen i Gjerpen om at Magnus Mathisen og hustru Maren er eneste arvinger efter sønnen Karl Mathisen. Datert 01.07.1921, tinglyst 13.07.1921

 

Knut Mathisen Solbakken solgte i 1948 Gurholt/Solbakken Bnr.21 til sønnen Kåre Solbakken.

Skjøte på Gurholt/Solbakken Bnr.21 fra Knut M Solbakken Gurholt f. 07.09.1880 til sønn Kåre Solbakken f. 04.01.1911 for kr. 10000, for løsøre kr. 4933. Forbehold for selger og hustru Grethe av føderaad til 5-aarlig verdi kr. 4933. Av Gurholt/Solbakken Bnr.21 forbeholder selgeren seg en tomt på ca 1 dekar, som eventuelt skal overdras til Karl Solbakken. Hvis så ikke skjer skal tomten falle tilbake til Gurholt/Solbakken Bnr.21. Datert 18.12.1948

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.21 – Solbakken – eier/bruker Ole H Bakkehaug

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.21 – Solbakken - 1 mark 75 øre - Kåre Solbakken 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1906 til 1919

 

Karl Martinius Mathisen f. 1877 var ugift. Han kjøpte i 1906 Gurholt/Solbakken Bnr.21 og nevnes der i 1910 tellingen. Han bodde der da sammen med søsteren Marie, sine foreldre og et pleiebarn. Karl døde der i 1919.

 

Familieark

 

 

Nevnt her fra før 1910 til 1921

 

Magnus Mathisen f. 1844 i Varmeland i Sverige giftet seg i Siljan i 1875 med Maren Helene Knutsdatter f. 1850. Hun var født i Larvik, men hennes foreldre kom til Moholt Verk. Magnus og Maren Helene var forpaktere på Løkka fra ca 1877 til ca 1891. De nevnes på Moholt/Stregrøningen Bnr.19 i 1900. I 1910 bodde de på Solbakken Bnr.21 hos sønnen, overnevnte Karl Martinius Mathisen. Da sønnen døde i 1919 arvet de plassen, men solgte den i 1921 til sønnen Knut Mathisen. Magnus døde på Solbakken i 1921.

 

Se Moholt/Løkka

 

 

Nevnt her i 1910 og 1915

 

Kristian Fredrik Jonassen f. 1900 i Skien bodde som pleiebarn hos overnevnte Karl Martinius Mathisen i 1910. Han ble konfirmert der i 1915. Han var født i Skien i 1900 som sønn av omvandrende Karl Johan Jonassen f. 1862 og Marte Marie Johannesdatter f. 1868.

 

Se hans familie

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1921 til 1962

Knut Mathisen f. 1880 giftet seg i 1906 med Grete Karoline Thoresen f. 1880 fra Hedrum. Han overtok Gurholt/Solbakken Bnr.21 etter sine foreldre i 1921. Knut solgte i 1948 Gurholt/Solbakken Bnr.21 til sønnen Kåre Solbakken. Grete Karoline døde i 1956 og Knut døde i 1962.

 

Barn:

Tora Gurholt f. 1907 d. 1973

Marta Gurholt f. 1907 d. 1994

Ester Gurholt f. 1909

Kåre Georg Solbakken f. 1911 d. 1979

Ingrid Gurholt f. 1913 d. 1977

Karl Gurholt f. 1922

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948

 

Kåre Georg Solbakken f. 1911 giftet seg i 1938 med Hjørdis Svendsen f. 1913. Han overtok i 1948 Gurholt/Solbakken Bnr.21 etter sine foreldre. De bodde videre der på føderåd. Kåre døde i 1979 og Hjørdis døde i 1996.

 

Barn:

Reidun Solbakken f. 1939

 

Familieark