| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


   

Kløverød/Kløvstad Gnr.13 Bnr.9 og 14

 

(Senere adresse: Opdalsveien 251)

 

Da Treschow delte Kløverød i 1891 ble skogen delt ut som Kløverød Bnr.5. Denne delen solgte han ikke. Han skilte ut Kløvstad Bnr.9 fra Kløverød/Skogen Bnr.5 til Edvard Ellefsen Kløverød i 1929:

Skylldelingforetning på Kløverød/Skogen Bnr.5 avholt 03.12.1929, hvorved til Edvard Ellefsen Kløverød ble utskilt Kløvstad Bnr.9.

 

Treschow solgte Kløvstad Bnr.9 til Edvard Ellefsen Kløverød i 1931:

Skjøte på Kløvstad Bnr.9 fra F. W. Treschow til Edvard Ellefsen Kløverød kr. 2910. (tingl. 15.06.1931)

 

Ellef Edvardsen Kløverød skilte i 1937 ut Kløvstad Bnr.14 fra Hillestad Bnr.10. Han skilte den ut til sin sønn Edvard:

Skylldelingforetning på Hillestad Bnr.10 avholt 03.08.1937, hvorved til Edvard Kløvstad er utskilt Kløvstad Bnr.14.

 

Ellef solgte i 1937 Kløvstad Bnr.14 til sønnen Edvard:

Skjøte på Kløvstad Bnr.14 fra Ellef E Kløverød f. 10.10.1872 til sønnen Edvard Kløverød f. 08.08.1911 for kr. 75. (tingl. 30.11.1937)

 

Ellef overtok også Kløverød/Mellomjordet Bnr.11 og drev Bnr.9, Bnr.11 og Bnr.14 som er enhet.

 

Bosatt/Brukere fra 1929 til 1980

 

Edvard Kløverød f. 1911 var sønn av Ellef Edvardsen Kløverød. Treschow skilte ut Kløvstad Bnr.9 fra "Skogen" Bnr.5 til Edvard Ellefsen Kløverød i 1929 og solgte den til han i 1931. Edvard giftet seg i 1933 med Anna Helene Gurholt f. 1910 fra Gurholt. Hans far skilte ut Kløvstad Bnr.14 fra Hillestad Bnr.10 og solgte til Edvard i 1937. Hans far solgte Mellomjordet Bnr.11 til Edvard i 1937. Edvard drev Bnr.9, Bnr.11 og Bnr.14 som en enhet, kalt Kløvstad. Sønnen Edgard overtok Kløvstad etter foreldrene i 1980. Edvard døde i 1983 og Anna Helene i 1998.

 

Barn:

Edgar Kløverød f. 1933

Marta Kløverød f. 1938

Ester Kløverød f. 1946

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere fra 1980

 

Edgar Kløverød f. 1933 var sønn av overnevnte Edvard Kløverød på Kløvstad. Han giftet seg i 1963 med Inger Simonsen f. 1933 fra Danmark. Edgar overtok Kløvstad etter foreldrene i 1980. Han stod i butikk i mange år og var senere kirketjener.

 

Barn:

Mai Britt Kløverød f. 1965

Anne Merete Kløverød f. 1968

 

Familieark