| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Rød/Venerød Gnr.27 Bnr.8

 

Senere adresse Austadveien 359

 

 

Aksel Pettersen Rød skilte i 1950 ut eiendommen Rød/Venerød Bnr.8 fra Rød/innmarken Bnr.3:

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.3 den 14.11.1950, hvorved utskilt Rød/Venerød Bnr.8. Datert 14.11.1950

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.8 - Venerød - 0 mark 04 øre - Aksel P. Rød

 

Aksel Pettersen Rød solgte i 1968 Rød/Venerød Bnr.8 til sønnen Erling Rød:

Skjøte på Rød/Venerød Bnr.8. fra Axel P Rød f. 06.03.1892 til sønnen Erling Rød f. 26.07.1919 for kr. 24 000. Datert 11.11.1968

 

 

Manntall for Rød