| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Øverli Gnr.19 Bnr.49

 

Senere adresse: Lardalsveien 215

 

Øverbø/Øverli Bnr.49 ble i 1936 uskilt fra Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 og solgt fra Anton Hansen Sikane og hustru til Johan Tufte:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10 den 28.05.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Øverli Bnr.49

Skjøte på Øverbø/Øverli Bnr.49 fra Anton Hansen Sikane og hustru Gudrun til Johan Tufte for kr. 300. Datert 25.09.1936

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.49 – Øverli - 0 mark 05 øre - Johan Tufte        

 

 

 

Manntall for Øverbø